Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Výskok

1980

monotyp, papír, 88 × 62,5 cm

Figura na tomto monotypu již předjímá větší expresivitu výrazu, která, a to rovněž i u její sestry Květy, přichází právě na přelomu 70. a 80. let 20. století. Pro Jitku Válovou byla stále patrná typická křehkost, subtilita a protáhlost figury. Objem byl ale plnější a expresivně dynamizovaný, přechází v abstrahovaný znak. Únava z již dlouho trvající totality dovedla obě sestry Válovy v 80. letech k expresivnější tematizaci, kromě Výskoku (starší ještě v roce 1978) to může být například Výkřik, který namalovaly obě po svém v roce 1980. 


VÁLOVÁ JITKA

(1922–2011) Malířka, kreslířka a grafička. Její tvorba je úzce spjatá s tvorbou jejího dvojčete, sestry Květy Válové. V letech 1945–1950 studovala na VŠUP v Praze u prof. E. Filly. Její výtvarné začátky jsou spojeny s rytectvím skla, jemuž se vyučila v Železném Brodě. Byla kmenovou členkou skupiny Trasa a od roku 1990 i Umělecké besedy. Díla, která vznikala v 60. letech 20. století, jsou řazena do proudu Nové figurace. Jednalo se výhradně o monochromatické kresby, malby a grafiky, které zachycují lidskou figuru v pohybu, jenž lze vnímat až jako dynamický výtvarný znak. Její tvorba byla celoživotně spojená s Kladnem. Jeho průmyslový charakter se stal pro Jitku Válovou námětovou inspirací. Těžkou práci dělníků projektovala do prohnutých a zdeformovaných figur. V jejím díle se setkáváme se symbolikou boje člověka s tíživou situací doby a s vyjádřením nesouhlasu a odporu. Kromě již zmíněných prohýbajících se bytostí je tematickou inspirací i existenciální motiv kalvárie. Již od 60. let se v tvorbě obou sester objevovaly lité kresby, které vznikly jako zhmotnění poslouchané hudební melodie. Obě sestry Válovy tvořily v neoficiálních kruzích. Přelomovou se stala jejich výstava v roce 1983 v Chebu. Od roku 1989 společně vystavovaly v zahraničí a v roce 1994 obdržely za svá díla Herderovu cenu ve Vídni. V roce 2010 udělila Vysoká škola uměleckoprůmyslová Jitce Válové čestný doktorát.
litá kresba, inkoust, papír, 84 × 60 cm,  zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1978

Figury

olej, plátno, 160 × 140,5 cm, zakoupeno 2022 za přispění Ministerstva kultury ČR
1969

Beznadějně šedé ráno

Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero