Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Figury

1978

litá kresba, inkoust, papír, 84 × 60 cm

V lité inkoustové kresbě Figury z roku 1978 nalézáme jednu z typických poloh pozdějších prací Jitky Válové. Na rozdíl od raných dynamizovaných figur dělníků z 50. let 20. století, vystavěných pevnější obrysovou linií a plnějším objemem, mají její pozdější figury podobu subtilních a křehkých tělesných schrán pohybujících se na samé hranici abstraktního znaku. Významná práce z roku 1978 je signifikantním autorčiným rukopisem, kdy používala formu lité inkoustové kresby a je dokladem existenciální interpretace figury jakožto křehkého, zranitelného a těkavého znaku plného napětí. Formu subtilní výstavby tvaru pomocí lité kresby autorka užívala i v pozdějším období například Tři postavy z roku 2009, nebo Antonín Dvořák, Klavírní koncert – Symfonie č. 8. (2007).    


VÁLOVÁ JITKA

(1922–2011) Malířka, kreslířka a grafička. Její tvorba je úzce spjatá s tvorbou jejího dvojčete, sestry Květy Válové. V letech 1945–1950 studovala na VŠUP v Praze u prof. E. Filly. Její výtvarné začátky jsou spojeny s rytectvím skla, jemuž se vyučila v Železném Brodě. Byla kmenovou členkou skupiny Trasa a od roku 1990 i Umělecké besedy. Díla, která vznikala v 60. letech 20. století, jsou řazena do proudu Nové figurace. Jednalo se výhradně o monochromatické kresby, malby a grafiky, které zachycují lidskou figuru v pohybu, jenž lze vnímat až jako dynamický výtvarný znak. Její tvorba byla celoživotně spojená s Kladnem. Jeho průmyslový charakter se stal pro Jitku Válovou námětovou inspirací. Těžkou práci dělníků projektovala do prohnutých a zdeformovaných figur. V jejím díle se setkáváme se symbolikou boje člověka s tíživou situací doby a s vyjádřením nesouhlasu a odporu. Kromě již zmíněných prohýbajících se bytostí je tematickou inspirací i existenciální motiv kalvárie. Již od 60. let se v tvorbě obou sester objevovaly lité kresby, které vznikly jako zhmotnění poslouchané hudební melodie. Obě sestry Válovy tvořily v neoficiálních kruzích. Přelomovou se stala jejich výstava v roce 1983 v Chebu. Od roku 1989 společně vystavovaly v zahraničí a v roce 1994 obdržely za svá díla Herderovu cenu ve Vídni. V roce 2010 udělila Vysoká škola uměleckoprůmyslová Jitce Válové čestný doktorát.
monotyp, papír, 88 × 62,5 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1980

Výskok

olej, plátno, 160 × 140,5 cm, zakoupeno 2022 za přispění Ministerstva kultury ČR
1969

Beznadějně šedé ráno

Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero