Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Beznadějně šedé ráno

1969

olej, plátno, 160 × 140,5 cm

Práce reprezentuje autorčin jasně rozpoznatelný rukopis, postavený na radikálně zjednodušených interpretacích figur, respektive jejich obrysových konstitucí, které působí jako expandující stíny. Již samotná kompozice zasazená do rohu místnosti vyvolává pocity tísně. Ohromné čnící figury můžeme číst jako symbolickou reprezentaci moci, respektive bezmoci. A to jak v obecném existenciálním rozměru, kdy se uplatňuje věčně přítomný aspekt nadvlády jedince, či skupiny nad jinými jedinci či skupinami, tak také skrze konkrétní prizma doby a místa vzniku práce, kdy je možné výtvarný znak interpretovat jako zjevně kritický vztah ke komunistickému útlaku. Jako oběť je zde vykreslena menší figura levitující v prostoru hlavou dolů. Šedá monochromatičnost výjevu posiluje pocity bezvýchodnosti. 

VÁLOVÁ JITKA

(1922–2011) Malířka, kreslířka a grafička. Její tvorba je úzce spjatá s tvorbou jejího dvojčete, sestry Květy Válové. V letech 1945–1950 studovala na VŠUP v Praze u prof. E. Filly. Její výtvarné začátky jsou spojeny s rytectvím skla, jemuž se vyučila v Železném Brodě. Byla kmenovou členkou skupiny Trasa a od roku 1990 i Umělecké besedy. Díla, která vznikala v 60. letech 20. století, jsou řazena do proudu Nové figurace. Jednalo se výhradně o monochromatické kresby, malby a grafiky, které zachycují lidskou figuru v pohybu, jenž lze vnímat až jako dynamický výtvarný znak. Její tvorba byla celoživotně spojená s Kladnem. Jeho průmyslový charakter se stal pro Jitku Válovou námětovou inspirací. Těžkou práci dělníků projektovala do prohnutých a zdeformovaných figur. V jejím díle se setkáváme se symbolikou boje člověka s tíživou situací doby a s vyjádřením nesouhlasu a odporu. Kromě již zmíněných prohýbajících se bytostí je tematickou inspirací i existenciální motiv kalvárie. Již od 60. let se v tvorbě obou sester objevovaly lité kresby, které vznikly jako zhmotnění poslouchané hudební melodie. Obě sestry Válovy tvořily v neoficiálních kruzích. Přelomovou se stala jejich výstava v roce 1983 v Chebu. Od roku 1989 společně vystavovaly v zahraničí a v roce 1994 obdržely za svá díla Herderovu cenu ve Vídni. V roce 2010 udělila Vysoká škola uměleckoprůmyslová Jitce Válové čestný doktorát.
monotyp, papír, 88 × 62,5 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1980

Výskok

litá kresba, inkoust, papír, 84 × 60 cm,  zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1978

Figury

Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero