fbpx
Načítání obsahu...
Dům umění
ZAVŘENO

Pro školy

Edukační programy pro školy

Edukační programy pro školy

ZA ZÁŽITKEM A POZNÁNÍM DO GALERIE

Edukační programy oživují a zpřístupňují zážitkovou formou aktuální výstavy dětem, žákům, studentům i jiným skupinám. Jejich náplní jsou interaktivní prohlídky a tvořivé aktivity, které probouzejí zájem o umění a kreativitu. Dotýkají se oblastí rámcově vzdělávacích programů i průřezových témat a rozvíjí jejich klíčové kompetence. Podporují svobodný projev, vedou k poznávání sebe sama, společnosti, kultury a reagují i na současné dění ve světě. Prostřednictvím neformálního vzdělávání získávají malí i velcí jedinečnou příležitost proniknout do světa umění a tvořit přímo před originály uměleckých děl ve výjimečném prostředí.

Rezervace programu předem je nutná.
Všechny programy jsou určeny pro 8 osob + 1 pedagog + 1 lektor
Délka programu 60 minut.
Vstupné: 30 Kč / osoba
pedagogický doprovod zdarma

DĚLNÍK JE SMRTELNÝ, PRÁCE JE ŽIVÁ

29. 9. 2020 – 29. 1. 2021

Výstava představuje tematiku práce ve výtvarném umění a snaží se ukázat její dobový význam. Zaměřuje se na zkoumání klíčových společenských, kulturních a uměleckých proměn. Téma práce prostupuje řadou námětů (portrét, figura, krajina, žánrové výjevy) a prolíná se všemi uměleckými styly 20. století s přesahy do současnosti. Na výstavě budou zastoupeny malby, kresby, grafiky, sochařská díla, architektonická plastika i fotografie.

NAD ZEMÍ I V PODZEMÍ

pro MŠ a I. třídu ZŠ

PILNÝ JAKO VČELIČKA

pro MŠ a I. třídu ZŠ

NA TĚSTO SI ZADĚLÁME

pro II. – V. třídu ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

SLUPKA NA NITI

pro II. stupeň ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE

pro II. – IX. třídu ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

TĚŽKÁ HODINA

pro SŠ, VOŠ, VŠ a jiné skupiny
Program na míru pro školy

Program na míru pro školy

Máte zájem o vzdělávací program na míru, který vašim žákům a studentům přiblíží vybranou oblast výtvarného umění, dějin umění či kulturu? Rádi vám připravíme program na míru vašim přáním.
Předchozí rezervace nutná.
Bližší info a rezervace:
Jana Sedláková
T: +420 734 437 181, E: sedlakova@gvuo.cz
Hedvika Dalecká
T: +420 731 691 561, E: dalecka@gvuo.cz
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero