fbpx
Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Pro školy

Edukační programy pro školy

Edukační programy pro školy

ZA ZÁŽITKEM A POZNÁNÍM DO GALERIE

Edukační programy oživují a zpřístupňují zážitkovou formou aktuální výstavy dětem, žákům, studentům i jiným skupinám. Jejich náplní jsou interaktivní prohlídky a tvořivé aktivity, které probouzejí zájem o umění a kreativitu. Dotýkají se oblastí rámcově vzdělávacích programů i průřezových témat a rozvíjí jejich klíčové kompetence. Podporují svobodný projev, vedou k poznávání sebe sama, společnosti, kultury a reagují i na současné dění ve světě. Prostřednictvím neformálního vzdělávání získávají malí i velcí jedinečnou příležitost proniknout do světa umění a tvořit přímo před originály uměleckých děl ve výjimečném prostředí.

Rezervace programu předem je nutná.
Všechny programy jsou určeny pro min. 6 osob.
Délka programu 60 minut.
Cena: 30 Kč / osoba
pedagogický doprovod zdarma

PŘIROZENÍ / 1989–1992 / Ostravští divocí

26. 9. – 16. 12. 2022

Výstava představuje výtvarnou skupinu Přirození, která působila v letech 1989–1992 v Ostravě. Její členové, jako například Jan a Daniel Balabánovi, Jiří Surůvka, Hana Puchová, Petr Pastrňák a další, hráli od druhé poloviny 80. let 20. století významnou roli v rámci celorepublikové svobodné tvorby mimo oficiální scénu. Zastoupeny budou jejich díla z oblasti kresby, malby, grafiky i prostorové tvorby.

ZACHUMLANÁ RADOST

pro MŠ a I. třídu ZŠ

NA KOUSKY

pro II. – V. třídu ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

BEZ ZÁBRAN

pro II. stupeň ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

NA NIC SI NEHRAJ!

pro SŠ, VOŠ, VŠ a jiné skupiny

POST-OBJEKTIV

10. 10. – 16. 12. 2022

Přijďte zhlédnout fotografie, které GVUO nakoupila během několika předchozích let. Jedná se o výběr snímků, které vznikly na přelomu devadesátých let 20. století a nultých let 21. století. Výstava i její název odkazují k post-konceptuálním přístupům, kdy se fotografie rozchází s modernistickou tradicí, pracuje s formální nekorektností, tematizuje všednost, využívá nová média, experiment a materiálové přesahy. Zastoupena budou díla Michala Kalhouse, Markéty Othové, Lukáše Jasanského a Martina Poláka i dalších.

PŘES OKRAJ

pro MŠ a I. třídu ZŠ

ZÁZNAM PROSTORU

pro II. – IX. třídu ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

V HLEDÁČKU

pro SŠ, VOŠ, VŠ a jiné skupiny

Buďte originál, učte v galerii!


Zpestřete si výuku! Nabízíme Vám možnost výuky přímo v prostředí GVUO. Právě probíráte Jana Amose Komenského? Přijďte si prohlédnout jeho portrét od Václava Brožíka a popovídejte si s žáky o jeho životě a době, ve které žil… Sdělte nám probírané učivo z dějepisu, literatury, přírodovědy, občanské nauky, matematiky či geometrie… Pokusíme se pro Vás vybrat umělecké dílo z našich sbírek, které se k probírané látce hodí. K vybranému dílu připravíme krátký výklad, případně po domluvě s Vámi i tvůrčí aktivitu (například vytváření trojrozměrných modelů z hlíny, vytváření vlastního herbáře, míchání barev z květů), která by formálně, či obsahově navazovala. Vaše hodiny získají přesah a žáci, či studenti novou inspiraci.

Délka trvání po dohodě, standardně 45–90 minut. Neváhejte nás kontaktovat s dostatečným časovým předstihem. Během výuky můžete využít také naše připojení na internet, promítací plátno i notebook. Do výuky Vám rádi zapůjčíme odborné publikace z naší knihovny (témata: architektura, design, výtvarné umění, fotografie, odívání, typografie, umělecká řemesla, památková péče).

Program na míru pro školy

Program na míru pro školy

Máte zájem o vzdělávací program na míru, který vašim žákům a studentům přiblíží vybranou oblast výtvarného umění, dějin umění či kulturu? Rádi vám připravíme program na míru vašim přáním.
Předchozí rezervace nutná.
Bližší info a rezervace:
Jana Sedláková
T: +420 734 437 181, E: sedlakova@gvuo.cz
Hedvika Dalecká
T: +420 731 691 561, E: dalecka@gvuo.cz
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero