fbpx
Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Pro školy

Edukační programy pro školy

Edukační programy pro školy

ZA ZÁŽITKEM A POZNÁNÍM DO GALERIE

Edukační programy oživují a zpřístupňují zážitkovou formou aktuální výstavy dětem, žákům, studentům i jiným skupinám. Jejich náplní jsou interaktivní prohlídky a tvořivé aktivity, které probouzejí zájem o umění a kreativitu. Dotýkají se oblastí rámcově vzdělávacích programů i průřezových témat a rozvíjí jejich klíčové kompetence. Podporují svobodný projev, vedou k poznávání sebe sama, společnosti, kultury a reagují i na současné dění ve světě. Prostřednictvím neformálního vzdělávání získávají malí i velcí jedinečnou příležitost proniknout do světa umění a tvořit přímo před originály uměleckých děl ve výjimečném prostředí.

Rezervace programu předem je nutná.
Všechny programy jsou určeny pro min. 6 osob.
Délka programu 60 minut.
Cena: 30 Kč / osoba
pedagogický doprovod zdarma

MARIUS KOTRBA / Velký okamžik

28. 3. 2022 – 3. 6. 2022

Přijďte se seznámit s tvorbou významného sochaře, malíře a pedagoga Maria Kotrby (1959–2011). Výstava představí malby a sochy, jejichž robustní, rourovité a propletené tvary připomínají lidské figury. Odráží se v nich autorovo zaujetí mezilidskými vztahy a jejich složitostí. Kotrba proslul také řadou výrazných realizací ve veřejném prostoru, jako například sochou sv. Kryštofa, která stojí v blízkosti dálničního obchvatu nedaleko Olomouce.

ZAMOTANÉ SOCHY

pro MŠ a I. třídu ZŠ

V ROUŘE

pro II. až V. třídu ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

ŽIVÉ FORMY

pro II. stupeň ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

PEVNÉ VAZBY

pro SŠ, VOŠ, VŠ a jiné skupiny

VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH V UMĚNÍ

1. 3. 2022 – 29. 5. 2022

PŘEDNÁŠKA PRO II. STUPEŇ ZŠ A SŠ

Přednáška navazuje na výstavu s názvem Velikonoční příběh v umění. Téma pašijí zajímalo umělce již od počátku křesťanství a dodnes je ve výtvarném umění živé. Jak vnímal Kristovo ukřižování středověk a jak baroko? Jak se měnila jeho ikonografie? Jak téma Velikonoc zpracoval Albrecht Dürer a jak Ivan Pinkava? Lze tuto problematiku ještě pojmout zcela novou formou? Najdeme společně odpovědi na tyto otázky?

Termíny: 18. 3., 21. 3., 25. 3., 4. 4., 6. 4., 8. 4. 11. 4., 3. 5., 6. 5., 11. 5.

Přednáška je určena pro min. 6 osob. 
Délka přednášky 60 minut.
Cena: 20 Kč / osoba 
pedagogický doprovod zdarma

V případě zájmu se rezervujte u Gabriely Pelikánové, E: pelikanovag@gvuo.cz, T: +420 731 691 565

Buďte originál, učte v galerii!


Zpestřete si výuku! Nabízíme Vám možnost výuky přímo v prostředí GVUO. Právě probíráte Jana Amose Komenského? Přijďte si prohlédnout jeho portrét od Václava Brožíka a popovídejte si s žáky o jeho životě a době, ve které žil… Sdělte nám probírané učivo z dějepisu, literatury, přírodovědy, občanské nauky, matematiky či geometrie… Pokusíme se pro Vás vybrat umělecké dílo z našich sbírek, které se k probírané látce hodí. K vybranému dílu připravíme krátký výklad, případně po domluvě s Vámi i tvůrčí aktivitu (například vytváření trojrozměrných modelů z hlíny, vytváření vlastního herbáře, míchání barev z květů), která by formálně, či obsahově navazovala. Vaše hodiny získají přesah a žáci, či studenti novou inspiraci.

Délka trvání po dohodě, standardně 45–90 minut. Neváhejte nás kontaktovat s dostatečným časovým předstihem. Během výuky můžete využít také naše připojení na internet, promítací plátno i notebook. Do výuky Vám rádi zapůjčíme odborné publikace z naší knihovny (témata: architektura, design, výtvarné umění, fotografie, odívání, typografie, umělecká řemesla, památková péče).

Program na míru pro školy

Program na míru pro školy

Máte zájem o vzdělávací program na míru, který vašim žákům a studentům přiblíží vybranou oblast výtvarného umění, dějin umění či kulturu? Rádi vám připravíme program na míru vašim přáním.
Předchozí rezervace nutná.
Bližší info a rezervace:
Jana Sedláková
T: +420 734 437 181, E: sedlakova@gvuo.cz
Hedvika Dalecká
T: +420 731 691 561, E: dalecka@gvuo.cz
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero