Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Kostka (z cyklu Hry s kostkami)

1975

dřevo, papír, 25 × 25 × 25 cm

Dílo je dokladem autorova příklonu ke konceptuálnímu umění v polovině 70. let 20. století. Jedná se o reziduum exteriérové performance, kdy autor v krajině rozhazoval množství velkých hracích kostek, na nichž jsou ze všech stran polepy lidských lebek doplněné zavinutými tenkými páskami, které představují mozkové závity. Autor tak symbolicky demonstroval antropologické a existenciální hledisko různorodosti lidské populace, odlišnosti jedinců a také principy náhody v lidském životě (dopady kostek).

KERN MICHAL

(1938 –1994) Malíř, konceptuální, akční a land-artový umělec. V letech 1956–1962 studoval malbu na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě (J. Mudroch). Uskutečnil mnoho studijních cest do Velké Británie, Belgie, Francie, SSSR, Japonska, aj. Patří k čelním představitelům slovenské neoficiální výtvarné scény 70. – 80. let 20. století. Byl jedním z prvních umělců, kteří rozvíjeli koncept land-artu na Slovensku. Po úvodním období konkretismu v 2. polovině 60. let se přiklonil ke konceptuální a k akční tvorbě – akce v přírodě (Hra s kočkami, 1975), které fotograficky zaznamenával, kombinoval s textem a dokresloval. Inklinaci k přírodě projektoval do ekologických témat přes pozorování přírody a vstupování do ní (například Vytvoril som líniu, od 1980) až po hledání symbolického splynutí. Aktivně se účastnil na utváření současné slovenské výtvarné scény. Rád pracoval s principem náhody, přivlastnění a zrcadlení a s pomíjivými médii sněhem, vodou a světlem. Slovenskému uměleckému prostředí zprostředkoval hlubší poznání neoficiální moskevské výtvarné scény. Přispěl k osobité poloze umění v přírodě a k vývoji konceptuální fotografie na Slovensku.
pálená hlína, archeologický střep 49,5 × 56 × 4 cm, střep 13,5 × 8,5 × 1,5 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1984

Vzpomínám na vás předkové

textil, sítotisk, 100,7 × 80,5 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1977

Terče (Cyklus proti násilí)

textil, sítotisk, 102 × 81 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1977

Každý člověk je můj bratr (Cyklus proti násií)

textil, sítotisk, 81 × 90,5 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1978

Mezinárodní pistolový terč (Cyklus proti násilí)

Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero