fbpx
Načítání obsahu...
Dům umění
10.00–18.00

Kalhous, Michal / Bez názvu

2004

ze série Nemaluju, fotografická zvětšenina fomaspeed variant, 65 × 102,5 cm

zakoupeno 2018 za přispění Ministerstva kultury ČR

Fotografie představuje jednu z typických poloh tvorby Michala Kalhouse. Pracuje v ní s kompozičním zátiším všedního dne, s bezprostředním zachycením stavu věcí, které promlouvají samy za sebe, bez nutnosti nástavbové stylizace. Člověk je zde opět přítomen apriorně, skrze kulisy racionálního zátiší. Vedle polohy ztišení a nepřítomnosti stavu po je v tomto zátiší zároveň možné číst napětí, odrážející jistou neuzavřenost – rohlík není dojedený, víčko nekryje kelímek. Proces je zastaven, přerušen, nedokončen a my se jen můžeme dohadovat proč. Tato konceptualizovaná poloha otevřenosti, napětí, dialogičnosti a práce se všednodenní realitou je opět vlivnou ukázkou posunu české tvůrčí fotografie na přelomu dvacátého a dvacátého prvního století a je dobré tento posun zaznamenávat v institucionálních sbírkách současného umění.

KALHOUS MICHAL

(1967, Valašské Meziříčí) Fotograf. V letech 1985–1990 vystudoval Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci, učitelství matematika – fyzika a v letech 1990–1995 studoval dějiny výtvarného umění rovněž na UP v Olomouci, toto studium ale neukončil závěrečnou zkouškou. V letech 2001–2006 působil jako kurátor v Galerii Šternberk. Od roku 2006 do současnosti působí jako odborný asistent a vedoucí ateliérů na FU Ostravské univerzity v Ostravě (Katedry intermedií a tvůrčí fotografie). Samostatně i skupinově vystavuje od roku 1995. Kalhous patří k silné generaci fotografů, která experimentuje s médiem a ptá se po jeho hraničních možnostech. Silné jsou jeho polohy fotografických žánrů i krajiny zachycujících otisky každodenní reality, která je buď zaznamenána autenticky, nebo dekontextualizovaně. V rané tvorbě se věnuje vyhrocenějším tématům smrti a jiných mezních situací, později se jeho fascinace přesouvá ke vnímání sily každodennosti a všednosti až k současným polohám prostředí své rodiny.
fotografická zvětšenina fomaspeed variant; 108 × 78,8 cm; zakoupeno 2018 za přispění Ministerstva kultury ČR
2002

Kalhous, Michal / Bez názvu

fotografická zvětšenina fomaspeed variant, 78,2 × 108 cm; zakoupeno 2018 za přispění Ministerstva kultury ČR
1998

Kalhous, Michal / Bez názvu

fotografická zvětšenina fomaspeed variant; 108 × 152 cm; zakoupeno 2018 za přispění Ministerstva kultury ČR
2006

Kalhous, Michal / Bez názvu

Bartoš, Břetislav / Valašská Madona

Bartoš, Břetislav / Valašská Madona

1921
Baruch, Josef / Vzpomínka na Vánoce

Baruch, Josef / Vzpomínka na Vánoce

1914
Bolf, Josef / V noci

Bolf, Josef / V noci

2014
Bolf, Josef /  Z lesa

Bolf, Josef / Z lesa

2005
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero