fbpx
Načítání obsahu...
Dům umění
ZAVŘENO

Kalhous, Michal / Bez názvu

2002

fotografická zvětšenina fomaspeed variant; 108 × 78,8 cm

zakoupeno 2018 za přispění Ministerstva kultury ČR

Fotografie vznikla na cestách v jednom hotelovém pokoji ve Švédsku. Je v ní zakódován jak mikrokosmos chladné neosobní atmosféry hotelových pokojů, tak i makrokosmos mezilidských vztahů. Ten druhý rozměr je ve fotografii přítomen na první pohled a apriorně s divákem komunikuje bez znalosti kontextu vzniku díla. Lampa osvětlující shodně obě postele je jakýmsi symbolickým arbitrem, sdílenou vertikálou spravedlivě oddělující jednotlivé světy subjektivit. Paradoxně ale lampa, která ze své podstaty interiéry povětšinou změkčuje, zútulňuje a zintimňuje, slouží zde jako chladná bariéra znemožňující intimní blízkost. I tato fotografie bez přítomnosti jakéhokoliv zobrazovaného člověka komentuje vnitřní lidské psychologické postoje, touhy, ale může být i obecnějším zhodnocováním současné lidské společnosti, z níž se blízkost pomalu, ale jistě vytrácí.

KALHOUS MICHAL

(1967, Valašské Meziříčí) Fotograf. V letech 1985–1990 vystudoval Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci, učitelství matematika – fyzika a v letech 1990–1995 studoval dějiny výtvarného umění rovněž na UP v Olomouci, toto studium ale neukončil závěrečnou zkouškou. V letech 2001–2006 působil jako kurátor v Galerii Šternberk. Od roku 2006 do současnosti působí jako odborný asistent a vedoucí ateliérů na FU Ostravské univerzity v Ostravě (Katedry intermedií a tvůrčí fotografie). Samostatně i skupinově vystavuje od roku 1995. Kalhous patří k silné generaci fotografů, která experimentuje s médiem a ptá se po jeho hraničních možnostech. Silné jsou jeho polohy fotografických žánrů i krajiny zachycujících otisky každodenní reality, která je buď zaznamenána autenticky, nebo dekontextualizovaně. V rané tvorbě se věnuje vyhrocenějším tématům smrti a jiných mezních situací, později se jeho fascinace přesouvá ke vnímání sily každodennosti a všednosti až k současným polohám prostředí své rodiny.
fotografická zvětšenina fomaspeed variant, 78,2 × 108 cm; zakoupeno 2018 za přispění Ministerstva kultury ČR
1998

Kalhous, Michal / Bez názvu

fotografická zvětšenina fomaspeed variant; 108 × 152 cm; zakoupeno 2018 za přispění Ministerstva kultury ČR
2006

Kalhous, Michal / Bez názvu

ze série Nemaluju, fotografická zvětšenina fomaspeed variant, 65 × 102,5 cm; zakoupeno 2018 za přispění Ministerstva kultury ČR
2004

Kalhous, Michal / Bez názvu

Bartoš, Břetislav / Valašská Madona

Bartoš, Břetislav / Valašská Madona

1921
Baruch, Josef / Vzpomínka na Vánoce

Baruch, Josef / Vzpomínka na Vánoce

1914
Bolf, Josef / V noci

Bolf, Josef / V noci

2014
Bolf, Josef /  Z lesa

Bolf, Josef / Z lesa

2005
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero