Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Bez názvu

2006

fotografická zvětšenina fomaspeed variant; 1080 × 1520 mm

zakoupeno 2018 za přispění Ministerstva kultury ČR

Fotografie ryze osobního charakteru, kdy se autor vypořádává a vztahuje k osobnosti fotografa Josefa Sudka, procesně komentuje i hlubší kritické postoje. Nafocení původní Sudkovy fotografie s banálně přiznaným odrazem vlastního fotoaparátu, který formálně narušuje původní dílo, poukazuje na respekt k osobnosti Josefa Sudka, jelikož obnažuje skrze tento motiv vlastní (záměrně vyslovenou) řemeslnou nedokonalost. Toto gesto je ale možné vnímat i jako výraz postmoderního přístupu k fotografii a k umění v obecném slova smyslu. Postprodukčně se totiž pracuje s citací známé umělecké osobnosti, respektive díla, které je manipulováno a využito jako surovina pro jiný nástavbový proces. Práce s přiznanou odrazovou banalitou v souvislosti s uznávanou fotografií rezonuje s konceptuálním přístupem. Na jedné straně je zde přítomna poloha zlehčení, kdy se do uměleckého záměru dostávají prvky marginality, na straně druhé je tento posun možné vnímat jako jistou kritiku v přístupu k médiu fotografie jakožto nedotknutelného estetického díla, který ještě v druhé polovině dvacátého století v domácím prostředí stále dominoval. Obě tyto polohy jsou silným argumentem k podchycení posunu ve vnímání fotografie jako média, i ve vnímání fenoménu postprodukce, který se objevuje v osmdesátých letech dvacátého století jako subverzivní umělecká strategie. 

KALHOUS MICHAL

(1967) Fotograf. V letech 1985–1990 vystudoval Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci, učitelství matematika – fyzika a v letech 1990–1995 studoval dějiny výtvarného umění rovněž na UP v Olomouci, toto studium ale neukončil závěrečnou zkouškou. V letech 2001–2006 působil jako kurátor v Galerii Šternberk. Od roku 2006 do současnosti působí jako odborný asistent a vedoucí ateliérů na FU Ostravské univerzity v Ostravě (Katedry intermedií a tvůrčí fotografie). Samostatně i skupinově vystavuje od roku 1995. Kalhous patří k silné generaci fotografů, která experimentuje s médiem a ptá se po jeho hraničních možnostech. Silné jsou jeho polohy fotografických žánrů i krajiny zachycujících otisky každodenní reality, která je buď zaznamenána autenticky, nebo dekontextualizovaně. V rané tvorbě se věnuje vyhrocenějším tématům smrti a jiných mezních situací, později se jeho fascinace přesouvá ke vnímání sily každodennosti a všednosti až k současným polohám prostředí své rodiny.
fotografická zvětšenina fomaspeed variant; 1080 × 788 mm; zakoupeno 2018 za přispění Ministerstva kultury ČR
2002

Bez názvu

fotografická zvětšenina fomaspeed variant,  1080 × 782 mm; zakoupeno 2018 za přispění Ministerstva kultury ČR
1998

Bez názvu

ze série Nemaluju, fotografická zvětšenina fomaspeed variant, 650 × 1025 mm; zakoupeno 2018 za přispění Ministerstva kultury ČR
2004

Bez názvu

Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero