Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Čelem ke zdi

1981

objekt, ocelové pletivo, barva sprej, 164 × 95 cm

I když se pro Adrienu Šimotovu stal v 80. letech 20. století nejtypičtějším materiálem papír, s nímž konceptuálně pracovala, občasně užívala i jiné materiály. Poměrně atypickým bylo užití ocelového pletiva. Naopak charakteristická je práce s lidskou figurou. „Bohatší“, ale stále pastelovou, barevnost je možné přičítat období 80. let a od této doby, respektive přesněji od 70. let, se datuje také autorčin zásadní příklon k lidskému tělu jako konstitutivnímu znaku. Zprvu otiskované části těla Šimotová posléze plasticky modelovala, čehož příkladem je i tato práce. 


ŠIMOTOVÁ ADRIENA

(1924–2014) Malířka a sochařka v letech 1942–1945 studovala na Střední grafické škole v Praze a v letech 1945−1950 na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze u profesora Josefa Kaplického. Byla členkou uměleckých skupin UB12 a G7. Její tvorba byla spojována s Novou figurací. Příznačné pro ni byly příběhy lidského těla. Od malířských prací, ve kterých se zabývala intimitou každodenních rituálů, které povýšila na slavnostní okamžik Make-up (1969), až po lidské tělo v mezních situacích. Tělo, které je smrtelné a zároveň vzdorující své fyzické pomíjivosti. Potřeba zachytit prchavost proměny ji vedla ke změně výtvarného média. Částečně opustila malířské techniky a začala používat nové výrazové možnosti. Médiem, které jí bylo blízké, se stal papír. Papír, který je stejně křehký a pomíjející jako lidské tělo. Symbolická byla i technika formování, kdy používala vrstvení, prořezávání, promačkávání a frotáže. Její díla jsou záznamy prožitých chvil se symbolickou platností. Tak, jak se postupně proměnila její sochařská a kresebná tvorba k opouštění barev a zdánlivé jednoduchosti, proměnila se i rovina námětová a výrazová. Banalita každodennosti ustoupila závažnějším vrstvám tvorby, do kterých se prolíná osobní tragika silně umocněná schopností hlubokého prožitku Vytrácení podob (1997).
olejová barva, papír, 55 × 45 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1982

Stopy doteku V.

Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero