Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Up !

2007

video socha, 8s smyčka, OSB desky, elastická šňůra s háčky

zakoupeno 2018 za přispění Ministerstva kultury ČR

Tato video-socha zprostředkovává další tvůrčí polohy Pavly Scerankové, které se v její tvorbě objevují: kinetický pohyb, pomíjivost, skulpturální konstrukce. Pohyblivý objekt Up!, nesoucí formální podobu stupně vítězů, tzv. „bedny“, vznikl z pohnutek institucionální kritiky Ceny Jindřicha Chalupeckého. Gesto zboření, respektive sjednocení všech stupňů vítězů do jedné roviny zjevuje autorčinu kritiku kategorizace jednoho „uměleckého výkonu“ před druhým. Up! je jednou ze „skládačkových“ soch, které jsou postaveny na repetitivním rytmu mizení (zániku) a zpětného objevování pevné konstrukce. Tento destruktivně-konstruktivní pohyb můžeme také obecněji číst jako existenciální pomíjivosti v kontextu materiálního světa i jako narážku na rytmus lidského života, v němž opakovaně prožíváme střídání stabilních a nestabilních pozic, hroucení konstruktů světa a nacházení nových perspektiv.

SCERANKOVÁ PAVLA

(1980) Multižánrová umělkyně. V letech 2000–2006 studovala na pražské AVU (M. Šejn, M. Knížák). V roce 2011 ukončila studium na AVU disertační zkouškou. V letech 2002─2010 strávila stipendijní pobyty ve Stuttgartu, Berlíně, Aberdeenu, Quebecu a Budapešti. Získala řadu ocenění, například v roce 2002 Cenu Josefa Hlávky, v roce 2006 Cenu rektora AVU, nebo Cenu Václava Chada v roce 2009. Samostatně vystavuje od roku 2006, skupinově od roku 2004. V jejích dílech se setkáváme kromě tradiční sochařské práce i s postupy ready-made a performance. Sceranková nově kontextualizuje všední předměty, jejich manipulací, například změnou materiálu, měřítka, či tvarovou deformací, pozměňuje jejich účinek. Často pracuje s kinetickým pohybem, s principy levitace, ale také s destrukcí a destabilizací. V jejím portfoliu nalezneme i intervence do architektury, například Umzug z roku 2007, nebo zcela specifické mechanické objekty, fungující na principu jakési skládačky, např. Jdi pryč ─ vrať se (2009).
dřevěná židle Thonet, čtyři zavařovací sklenice s bambusovými špalíky; zakoupeno 2018 za přispění Ministerstva kultury ČR
2015

Výzkum

střepy šálku, dřívka; v. 90 cm; zakoupeno 2018 za přispění Ministerstva kultury ČR
2010

Obrázek z kuchyně

Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero