Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Tři antropometrie

1985

akryl, koláž, papír, papír – biocel, plexisklo, v. 225 cm

zakoupeno 2019 za přispění Ministerstva kultury ČR

Tři antropometrie patří k unikátním plastickým formám, kterým se Eduard Ovčáček vedle grafiky a malby věnoval. I když se jedná o trojrozměrné plastiky – výlisky ženského těla, úprava povrchu ve formě různých barevných ploch a struktur nezapře autorův příklon ke grafickému uvažování. Na třech totožných tělesných výliscích s různorodou povrchovou úpravou můžeme sledovat, jakým způsobem se proměňuje psychologické působení totožné figury pojaté jednou v bílé barvě a jindy v jiných barevných odstínech s grafickými znaky. Modulace jednotlivých výrazů figur může poukazovat na rozdílnost osobností, které utvářejí lidskou společnost, nebo demonstrovat proměnlivost nálad a energií, které se v nás mění a střídají.

OVČÁČEK EDUARD

(1933–2022) Grafik, malíř, sochař. Studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě v letech 1957–1963 u Petera Matejky. Jeho význam nespočívá jen v samotné umělecké práci, která se rozprostírá od 60. let 20. století do současnosti a zahrnuje mnoho významných a formotvorných poloh, jako jsou strukturální abstrakce, neodada, lettrismus, geometrie. Ovčáček se angažoval i jako organizátor a zprostředkovatel neoficiálních tendencí a akcí. Byl neúnavným iniciátorem vysokého uměleckého školství v Ostravě. Již za studií patřil k hybatelům dění a po navázání kontaktů s okruhem pražských Konfrontací organizoval Konfrontace také v Bratislavě. Později se stal zakládajícím a aktivním členem Klubu konkrétistů. Jeho tvorba je poznamenána neustálou snahou hledat nové koncepce, materiály a experimentováním. Po počátcích s informelními strukturami nalezl písmo a znak jako jeden z formativních ukazatelů. Stal se jedním z našich prvních a předních lettristů, současně se zabýval i vizuální poezií. Od písma jsou v jeho tvorbě patrné odbočky k figurální malbě, která je spřízněna s českou groteskou. S Eduardem Ovčáčkem jsou signifikantně spojeny velké obrazové koláže, v nichž do papíru propálil mosazné matrice písmen, řadil je, kumuloval či propaloval slova, věty, citáty. Stejně tak se Ovčáček nesmazatelně zapsal do české serigrafie, které se stal průkopníkem u nás a jejíž možnosti neobyčejně rozvinul prostřednictvím geometrických a konstruktivistických přístupů. Svou uměleckou sumu v posledních letech využívá na poli počítačové grafiky. Získal celou řadu ocenění.
kombinovaná technika, plátno papír, 200 × 140 cm, zakoupeno 2019 za přispění Ministerstva kultury ČR
1991

Nevyrovnaný účet (Bílá)

propalovaný papír, sádra, deska, 53 × 40,5 × 23 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1982

Antropometrie

propalovaný papír, sádra, 40 × 30,5 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1972

Pravý prs J. H.

Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero