Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Matasová, Adéla / Fiktivní projekty

2000–2001

fotografie digitálně upravovaná, papír 1000 × 1500 mm

zakoupeno 2020 za přispění Ministerstva kultury ČR

Digitálně manipulovaná fotografie pocházející ze stejnojmenné série poprvé vystavené jako celek v Galerii Václava Špály v Praze v roce 2001. Práce vychází z osobní zkušenosti autorky s krajinou amerického středozápadu, kterou v minulosti obývaly starověké civilizace. Autorka s nimi navazuje hypotetický vztah a nabízí těmto civilizacím pomoc z budoucnosti v podobě současných technologií – solárních panelů, které umístila na vrcholy skalistých hor. Vzniká tak nadreálná situace, která skrze manipulovaný vizuální znak propojuje humánní energie napříč časem.   


MATASOVÁ ADÉLA

(1940) Malířka, sochařka, grafička, tvůrkyně objektů a instalací. Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze (1958–1964). Samostatně vystavuje od roku 1971, kolektivně od roku 1969, přičemž její dílo bylo hojně vystavováno i na zahraničních výstavách a mezinárodních projektech v Německu, Velké Británii, Belgii, ale především v USA. Od roku 1990 působila jako pedagožka na pražské UMPRUM (ateliér prostorové tvorby textilu a alternativních technik). V roce 2000 jako hostující pedagog na Univerzity of Colorado Boulder. Mezi léty 2004–2005 vykonávala funkci prorektorky pro uměleckou činnost na Akademii Josefa Škvoreckého a mezi léty 2005–2012 působila na Fakultě umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, kde spoluzakládala ateliér prostorové a intermediální tvorby. Dílo Adély Matasové je od počátku provázáno s konceptuálním přístupem. Po sametové revoluci zareagovala na nové fenomény uměleckých postupů, což se projevilo především v práci s prostorem, repetitivností a intermedialitou. Instalace konce 90. let 20. století jsou situovány do monumentálních prostor a architektur nejrůznějšího charakteru, například na kamenných stěnách středověkých hradů, v konírnách, radničních sálech a podobně, ale i v exteriérech. Jejím oblíbeným materiálem je kov, konkrétně tenké leštěné ocelové plechy zrcadlící okolí. Častý je plechový materiál vzduchotechnických konstrukcí využívaný pro utváření typických „periskopických“ objektů. Vedle velkoformátových soch a prostorových instalací se Matasová věnuje i tvorbě kinetických závěsných objektů poháněných elektromechanicky, nebo softwarově, kde je opět často přítomen efekt zrcadlení, moment překvapení a materiálová variabilita.
video, čas 63 s., zakoupeno 2020 za přispění Ministerstva kultury ČR
2019

Matasová, Adéla / Každý jsme se někdy chtěli dotknout jsoucnosti

kombinovaná technika, látka, mechanický pohon, 200 × 200 cm, zakoupeno 2020 za přispění Ministerstva kultury ČR
2001–2005

Matasová, Adéla / Meziprostory

kombinovaná technika, ocel, digitální pohon, zrcadlová ocel, číslice, 50 × 50 × 25 cm, zakoupeno 2020 za přispění Ministerstva kultury ČR
2014

Matasová, Adéla / Nekonečno čísel

Axentowicz, Theodor / Dívka v kožuchu

Axentowicz, Theodor / Dívka v kožuchu

nedatováno
Balabán, Daniel / Betonka (Pod haldou)

Balabán, Daniel / Betonka (Pod haldou)

1983
Balabán, Daniel / Stará erotika

Balabán, Daniel / Stará erotika

1996
Bartoš, Břetislav / Valašská Madona

Bartoš, Břetislav / Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero