Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

O-82-08

1982

akryl, plátno, 100 × 99,5 cm

Zatímco 60. léta 20. století se v Urbáskově tvorbě nesla v duchu doznívajícího informelu, nastupujícího lettrismu a geometrické abstrakce, 70. léta přinesla čistou a sofistikovanou práci s geometrickými kompozicemi, v 80. letech je tato chladná geometrická preciznost nahrazována jinou malířskou výpovědí, která je charakteristická i pro plátno nazvané O-82-08. Plocha obrazů tohoto období se začíná plasticky více projevovat a strukturovat. Do geometrických tvarů se vkrádají diagonální tahy ve formě štětcového šrafování. Akryl byl postupně nahrazen olejovým pastelem. Urbásek se v tomto pozdním období dostal do spirituálnější polohy. Od designové krásy geometrických souvztažností přechází k barevně odlehčeným náladám až na hranici monochromní výpovědi. Dokonalou liniovou čistotu tvaru nahradilo robustněji pastóznější strukturování povrchu a šikmý vývin tahů štětce.        


URBÁSEK MILOŠ

(1932–1988) Malíř, grafik, ilustrátor, typograf. V letech 1958–1964 studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě (P. Matejka, V. Hložník). Počátky jeho tvorby jsou spojeny se studiem kubismu. Od 60. let 20. století se ale přikláněl k dobovému trendu strukturální abstrakce. V roce 1960 spolu s Eduardem Ovčáčkem založil a organizoval skupinu bratislavských Konfrontací (výstavy 1961–1964). Avšak od ostatních se začal brzy odlišovat. V jeho tvorbě začala převažovat geometrie, tzn. rytmizace monochromních ploch a geometrické i strukturální členění vizuální informace. V polovině 60. let vytvářel koláže, ve kterých používal písmo a řadil se tak k proudu lettristů. Písmo je víceméně přesným geometrickým tvarem a Urbásek ho používal jako autonomní výrazový prostředek. Již v roce 1965 bylo písmo, či jeho fragment, ústředním geometrickým prvkem jeho obrazů. Později písmo abstrahoval až na jednotlivé křivky a přímky. V první polovině 80. let začal řešit problematiku monochromní malby. Vertikálně i horizontálně členěné plochy byly pojednávány charakteristickým rukopisem šrafování. Tento projev označoval pracovně jako „absolutní malbu“. Miloš Urbásek patřil k nejvýznamnějším představitelům československé geometrické abstrakce a lettrismu. Získal několik ocenění, mezi nejvýznamnější patří prestižní Folkwang-Presse Preis v Essenu v roce 1967.
akryl, plátno, 201 × 100,5 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1976–1978

Bez názvu

akryl, plátno, 75 × 75 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1982

O-85-08

latex, plátno, 94 × 95 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1965

Varianta III

Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero