Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Dvojčata

1997

digitální tisk, plátno syntetické, 150 × 150 cm

zakoupeno 2020 za přispění Ministerstva kultury ČR

Dílo je významné z několika důvodů. Jedná se o typický provokativní projev autora, kdy je nekonfliktní aspekt doplněn prvkem reprezentujícím násilí. Kontrastní hra s propojováním rozličných autonomních znaků je pro autora typická. Divák je v ní vytlačován z komfortní zóny jasně daných morálních stanovisek. Eroze stability vychází z faktu, že Surůvka v Dvojčatech vizuálně spojuje dva zcela nesourodé světy – dětskou nevinnost s postavou jednoho z největších masových vrahů všech dob Adolfa Hitlera. Ovšem toto spojení není na bázi nějaké dialogické konfrontace, nýbrž formou přímého vstupu do fyziognomie dětské tváře typickými atributy Hitlerova vzezření, tedy patkou a knírkem. Síla této práce spočívá právě v oné odvaze proniknout do nedotknutelného světa dětí a v rámci něho pracovat s tak obrovsky zatěžkaným traumatem 20. století. Na druhou stranu můžeme práci vnímat jako jistou formu dekonstrukce mýtu. Důvěrně známá tvář diktátora ovládaného koncentrovaným hněvem, která je zaměněná za tvář nevinného dítěte, zakládá na možnosti jistého smíření, respektive na uvědomění si, že každý člověk se rodí jako čistá bytost, která může být okolnostmi, či výchovou pokřivena, a to na nás všechny klade obrovskou zodpovědnost.  

SURŮVKA JIŘÍ

Jiří Surůvka (1961) patří k výrazným osobnostem českého porevolučního umění a je významným hybatelem ostravské umělecké scény. Jeho tvorba není mediálně ustálená, což mimo jiné vychází z faktu, že neprošel oficiálním uměleckým vzděláním. Vysokoškolský titul získal v oboru učitelství českého jazyka a literatury na FF OU, kde studoval v letech 1984–1992. Mezi dominantní formy jeho uměleckého projevu patři performance, body art, akční umění, ale také malba, objekt, fotografie, či digitální obraz. Jiřího Surůvku lze jednoznačně označit za politicky, či obecněji společensky, angažovaného umělce. Ve svých alter ego postavách Batmana a policisty vytváří již od 80. let minulého století akce, které kriticky narušují schematické a defektní aspekty fungování společnosti. V jeho díle jsou kontinuálně připomínána rezidua války, ať už explicitně ve vztahu k postavě Adolfa Hitlera, nebo skrze obecnější znaky, například letící bomby, válečné letouny, či vyhladovělé postavy z koncentračních táborů. Surůvkova tvorba je ale stejně tak angažovaná jako ironická. Umělecké výstupy jsou povětšinou doprovázeny jistou dávkou humoru, pozadí však zůstává závažné, často jsou tak spojována s pojmem neo-dada. Živé formy umělecké intervence, které jsou umělci blízké, se propsaly mimo jiné do vzniku umělecké skupiny František Lozinsky (spolu s P. Lysáčkem a F. Kowolowskim), nebo do založení mezinárodního festivalu performance Malamut v Ostravě. Surůvka je také zakladatelem nezávislé ostravské galerie Jáma 10 a je dlouhodobým pedagogem v ateliéru Nových médií na Fakultě umění Ostravské univerzity. V roce 2001 byl spolu s Ilonou Németh vybrán pro prezentaci na Benátském Bienále.
dřevo, kov, plast, v. 35 cm, zakoupeno 2020 za přispění Ministerstva kultury ČR
1996

Česká vesnice

akryl, plátno, perforováno v ústech postav, 80 x 100 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1995

Pater noster

akryl, plátno, 69 x 49 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
2002

Pijačka absintu

Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero