Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Bedřichovice nad Temží

2011–2016

5 společenských her Kateřiny Šedé, papírové krabice s potiskem. Obsah jednotlivých her odpovídá řazení podle let chronologicky zamýšlenému obrazu té které akce v rámci pětiletého projektu

zakoupeno 2018 za přispění Ministerstva kultury ČR

Pět společenských her vzniklo v rámci pětiletého sociálního projektu. V něm Kateřina Šedá aktivizovala obyvatele bezvýznamné jihomoravské vesnice Bedřichovice a zapojila je do mnohovrstevnatých aktivit, jejichž výsledkem nebylo jen semknutí obyvatel, ale například i zavedení nového svátku obce, přejmenování obce na Bedřichovice nad Temží a poangličtění názvů ulic, nebo vznik do té doby neexistující návsi se zapojením typických prvků londýnského veřejného prostoru. Červená telefonní budka, nebo double-decker, tyto signifikantní znaky Londýna se do vesnice dostaly jako otisk projektu, pro který byla Kateřina Šedá v roce 2011 oslovena renomovanou londýnskou galerií Tate Modern. Šedá pro ni zvolila netradiční formát oživení sociálních vazeb a aktivit obyvatel jihomoravských Bedřichovic. Jedná se vlastně o přímou reakci na odpozorovanou skutečnost, že obyvatelé této vesnice žijí izolované životy bez vzájemné interakce a povědomí o druhých. Osmdesát z nich proto v rámci happeningu v Tate Šedá přesunula do Londýna a vyzvala je, aby zde dělali to, co obvykle doma v sobotu dělávají. Vytržením a přesunutím z domovského do neutrálního prostředí umělkyně docílila semknutosti obyvatel, koncentrace jejich vzájemné pozornosti a další navazující spolupráce.  


ŠEDÁ KATEŘINA

(1977) Sociálně angažovaná umělkyně. V letech 1999–2005 studovala na pražské Akademii výtvarných umění (V. Kokolia). Získala řadu ocenění doma i v zahraničí, například Cenu Jindřicha Chalupeckého, Nejkrásnější knihu roku, TAKU Production Prize (Finsko), Contemporary Art Society Award (Anglie), Fluxus Award (Německo) a jiné. Kateřina Šedá je umělkyní, která se zásadně prosadila v zahraničí. Do rezidenčních projektů jí oslovili například IHME v Helsinkách,CNEAI v Paříži, SF MOMA v San Francisku, Tate Modern v Londýně a mnohé další. Vystavovala například v MMOMA v Moskvě (2016), na Biennale di Venezia v Benátkách (2013), v Mori Art Museum v Tokyu (2010), New Museum v New Yorku (2009), na Manifesta 7 v Bolzanu (2008), na 5. Berlin Biennale (2008), v Renaissance Society v Chicagu (2008) nebo na Documenta 12 v Kasselu (2007). Vydala přes třicet knih mapujících její práci. V roce 2020 vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě soubornou publikaci Povolání: Šedá, která retrospektivně mapuje všechny její dosavadní projekty. Epicentrum aktivit Kateřiny Šedé leží v práci s jednotlivcem, nebo velkou skupinou (například rodinou, nebo celou vesnicí). Její akce nejsou performativním komentářem událostí, nýbrž událostmi samotnými. Projekty kontextualizují současné problémy společnosti, například izolovanost, nedostatek dialogu, uzavřenost. Jejich výsledek by neměl skončit u pouhé reflexe, nýbrž u snahy o změnu. Přímo in situ města či vesnice Šedá aktivizuje jejich vlastní obyvatele a pokouší se tak bořit bariéry mezi nimi. Až následně mohou (ale nemusí) být tyto akce přenášeny do institucionálního uměleckého provozu, například formou publikací, výstav, či performancí.
Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero