Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Nevyřčeno II

2019

kombinovaná technika, plátno, 135 × 165 cm

Akvizice ukazuje na jednu z malířových experimentálních cest, kdy plátno původně posloužilo doslova jako poznámkový blok, zápisník, v němž se mísí obrazová informace se (zneviditelněným) textem, nebo číselným znakem. V celé sérii obrazů Nevyřčeno došlo k překrytí textů, osobních temných tautologií, vyhraněných názorů, expresivních situací nebo inzerátů, které malíř původně napsal na plátno a následně je formou gestických škrtů zastřel. Na obraze zůstává jen kompoziční skladba škrtů, které upomínají na původní textové pole. Rodek touto konceptuální procesuálností dochází až na hranu sémiotických předpokladů malby. Energie, kterou zprvu vynášela slova, je v obrazech přítomná již jen podprahově jako metamorfovaný tvarový rébus. 

RODEK VÁCLAV

(1976) Malíř, pedagog. Vystudoval ateliér malby u Prof. Daniela Balabána na Fakultě umění Ostravské univerzity. V roce 2015 získal titul ArtD. na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Od roku 2008 do současnosti působí jako asistent v ateliéru Malba I. na FU OU. Podstatou Rodkovy malby jsou experimenty s médiem malby jakožto komunikačním prostředkem. V jeho vývojové cestě nalezneme několik výrazných formálně-obsahových pozic. Za prvé je to práce s lidskou figurou jako s otevřeným znakovým systémem, kdy dochází k jejímu rozkladu, dekonstrukci, prolínání dvou či několika figur, a podobně. Za druhé je to práce s materiální nástavbou obrazové plochy formou užití olejů, laků, mořidel nebo dýh. Silnou vrstvou v jeho tvorbě jsou pak juxtapoziční obrazové plány. Malíř kontinuálně prolíná abstraktní a zobrazivé složky, opírá se o náročné tematické oblasti, konstruuje neo-mýty, promýšlí filozofické myšlenky minulosti, mytologii, ale třeba i poznatky kvantové fyziky.
akryl, plátno, 140 × 90 cm
2018

Doba smyslná II

Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero