Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Koláž

1994

koláž, papír, 32 × 22 cm

Práce pochází z pozdního období, kdy Kolář spojoval zrcadlově obracené obrazové fragmenty původních reprodukcí známých maleb či fotografií soch z dějin umění. Někdy je zobrazovaný předmět, či obraz prostorově duplikován a následně horizontálně prokomponován. Právě v 90. letech 20. století se tyto vizuální postupy hojně objevují. Nalezneme je například v souboru Louvre – Ženy z roku 1993, Šternberská madona z roku 1996, nebo u manipulovaného portrétu Boženy Němcové původně od Josefa Hellicha z roku 1845.    


KOLÁŘ JIŘÍ

(1914–2002) Tvůrce koláží, básník. Člen Skupiny 42, Křižovatka a Umělecké besedy. První vizuální práce ve formě konfrontáží tvořil na konci 40. let 20. století. V nich Kolář konfrontoval podobné či protichůdné motivy z různých epoch. Text byl pro Koláře dlouho zásadním uměleckým východiskem. Na přelomu 50. a 60. let konceptuálně vytěžoval strojopis, v němž písmo ztrácelo svůj původní význam. Znak byl oproštěn od své funkce. Dalším významným posunem byly roláže, v rámci nichž rozřezával rozličné obrazové reprodukce na pásky a následně je nově kompozičně kontextualizoval. Jedním z jeho nejzajímavějších objevů se stala chiasmáž. Struktury nejrůznějších druhů písma, notových osnov, dopisů, zeměpisných a hvězdných map, šachovnic či fotografií roztrhal na kousky a pak znovu poskládal a nalepil. Tím se opět ztratil původní význam znaků a vytvořila se zcela nová kompozice. Slepecké básně vznikaly vyražením bodů do plochy bílého papíru, takže je lze vnímat očima i hmatem. Mezi další experimentální metody patřily analfabetogramy, ventiláže a další. Některé Kolářovy postupy z počátku 60. let mají blízko k tehdejším výtvarným tendencím v malířství, zejména reliéfnímu informelu (stratifie), abstraktní nebo tašistické malbě (koláže složené z útržků barevného papíru), lettrismu (typogramy) nebo minimal artu. Řazením a rozvíjením nápadů v cyklech předjímal konceptuální projevy. Tvůrčím způsobem navázal na odkaz meziválečné avantgardy, v 50. a 60. letech výrazně ovlivnil kromě výtvarné scény i oblast poezie, reklamy, ilustrace, ale třeba i aranžování výkladních skříní.
koláž, papír, 32 × 22 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1973

Koláž

Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero