Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Zátiší

1972

litý cín, patinování, 27,5 × 27,5 × 4 cm

Dílo reprezentuje typ umění, které se u Kmentové objevovalo na přelomu 50. a 60. let 20. století, kdy v její tvorbě došlo k potlačování trojrozměrného ryze sochařského tvaru. Od roku 1965 autorka vytvářela otisky nalezených předmětů, po nichž následovaly otisky fragmentů lidského těla.

Autorka opakovaně používala symbolické motivy – části lidského těla, barevné i haptické otisky rukou, dlaní, prstů, chodidel, ale také motivy přírodního charakteru, jakou jsou jablka nebo listy, které jsou následně odlévány i do cínu, či olova.  


KMENTOVÁ EVA

(1928–1980) Sochařka. Od roku 1946 studovala na VŠUP nejprve šperk, následně ateliér sochy u prof. Josefa Wagnera. Vysokou školu absolvovala v roce 1951. Roku 1957 se stala členkou tvůrčí skupiny Trasa. Po okupaci v roce 1968 byly její možnosti vystavovat sporadické a výstavy se uskutečňovaly pouze v malých regionálních galeriích. V roce 1976 byla vyznamenána udělením soukromé ceny Jiřího Koláře. Po absolvování studií sochařka postupně vstřebávala podněty evropských moderních sochařů (L. Chadwick, K. Armitage, H. Moore, P. Picasso aj.), což se propsalo do zjednodušené stylizace figury s větším důrazem na gesto a kompozici tvarů a potlačením detailu. Její nejrozměrnější dochované dílo Žena na slunci (1958) nese zřetelný vliv Fernanda Légera. Spolupráce s architekty vedla kolem roku 1963 k postupnému opuštění figury směrem k výtvarným znakům, nakonec až k plošným reliéfům. V té době současně vznikla díla se silným existenciálním podtextem. Sochařka se věnovala tvorbě reliéfních odlitků s využitím struktur a tvarů úlomků dřev v abstraktních asamblážích v betonu. Po účasti na sochařském sympoziu roku 1966 v St. Margarethen v Rakousku začala v rozměrných plošných krajinách používat otisky oblých valounů jako symbolů semen-vajíček. Kmentová celoživotně intenzivně vnímala přírodu a krajinu, což se odrazilo v pro ni typických otiscích do sádrové hmoty – chodidla, rty, ruce a prsty. Z abstraktních krajin se naopak staly krajiny lidského těla. V reliéfech se objevily naléhavá slova (Ne, Proč, Já) a také opadané listy nebo jablka, prsty už jen jako fragmenty sestavené do plošných asambláží a nakonec opět lidské tělo – nohy uvězněné v zemi, obnažená žebra nebo vlastní skrčené tělo jako otisk v sádře.
osinkocement, v. 54 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1974

Nohy

litý cín, patin., 47 × 50 × 4 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1973

Tři listy

Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero