Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Postava

(1980–1985)

dřevo, plech, černá barva, dřevěný sokl, v. 80 cm

Typická vertikální prostorová konstrukce z dřevěných a plechových částí spojených křídlovými maticemi, které utvářel jak Vladimír Janoušek, tak i jeho žena Věra nejčastěji v 80. letech 20. století. Jedná se o stylizovanou figuru, kdy lze jednotlivé části plastiky remodelovat povolením matic a konstitutivně proměňovat jejich polohu vzhledem k celku. Tato variabilita má ambivalentní rozměr. Zaprvé demonstruje totalitní moc a její „modelaci“ člověka. Na druhém pólu ale stojí kreativní svoboda ve smyslu vtažení diváka do participace na libovolné konfiguraci tvaru a výsledné kompozici díla. 


JANOUŠEK VLADIMÍR

(1922–1986) Tento český sochař a malíř, zakládající člen skupiny UB 12 a manžel sochařky Věry Janouškové studoval v poválečné době na Umělecko-průmyslové škole v Praze v ateliéru Josefa Wagnera. Svá studia dokončil v roce 1950. Na formování Janouškova sochařského výrazu mělo vliv zejména pozdní dílo Otto Gutfreunda a před rokem 1948 i pražské výstavy západoevropského umění a dílo sochaře Henryho Moora. Z oblasti teorie pak zejména úvahy Bohumila Kubišty a přednášky profesora Václava Nebeského. V 50. letech 20. století Janoušek začal vytvářet velice kvalitní sochařské portréty, reliéfy a sochy, koncipované pro unikátní začlenění do architektury. Postupně opouštěl klasický sochařský materiál a plně jej nahrazoval kovem, který byl pro jeho sebevyjádření vhodnější. Od poloviny 60. let tak vznikaly plastiky, v nichž neurčité obrysy figur kladl do kontrastu s pevnou geometrickou strukturou. V dalším období se v jeho tvorbě uplatňoval i interaktivní pohyblivý prvek, zastoupený zpravidla kyvadlem. V pozdním období Janoušek přešel až k prostorové variabilitě, díky níž sochy, složené nejčastěji z plátů hliníkového plechu a spojené šrouby v paralelních vrstvách, nabízely divákovi možnost vlastní interpretace.
svařované železo, v. 137 cm, zakoupeno 2022 za přispění Ministerstva kultury ČR
(1964–1965)

Bojovník

Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero