Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Postava

1982

asambláž, olej, papír na OB desce, 93 × 69 cm

Obraz reprezentuje Jankovičovo tvůrčí hledisko 70. a 80. let 20. století, kdy pracuje s figurou jako s groteskním a často i fragmentarizovaným znakem. V této době u něho ustupuje existenciální tajemno ve prospěch satiry a anekdoty. Rovněž je zde přítomná pro tuto dobu charakteristická výrazná barevnost. Plastické asamblování nemalířského materiálu pak odkazuje na tradici 60. let, ve kterých Jankovič nastupoval na scénu. Dílo lze symbolicky číst jako parafrázi života v socialismu. Člověk a jeho „pravá tvář“ je ukryta za pláštíkem totalitní moci. 

JANKOVIČ JOZEF

(1937–2017) Malíř, sochař, grafik. Absolvent Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě (1956–1962, Jozef Kostka). Na scénu nastoupil v 60. letech 20. století. Centrem jeho sochařské i grafické tvorby jsou syntézy podnětů pop-artu, nového sochařství a nového realismu. Od 60. let 20. století slavil velké úspěchy i v mezinárodním měřítku, například Grand Prix na Bienále Danuvius v Bratislavě, nebo cena na Bienále mladých v Paříži (1969). Za normalizace byl na indexu a nemohl vystavovat. Po revoluci od roku 1990 působil na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, v letech 1990–1994 na pozici rektora. Trvalým motivem Jankovičova sochařského díla byl člověk, respektive lidská figura pojímaná v celku i fragmentech. Tato figura-člověk prožívá svůj individuální osud určovaný společenským děním a jeho absurditou. Jankovičovy postavy nejsou hrdiny, nejsou ale ani zcela pasivní a snaží se, ne příliš úspěšně, vzdorovat osudu. Existenciální rovina se u Jankoviče mísí s absurdní groteskou a expresivní pohyb hmot je umocňován výraznou barevností. To, co platí pro Jankovičovo sochařské dílo, platí i pro jeho plošné vyjadřování v kresbě a v grafice. Některé grafické cykly jsou vlastně projekty soch a architektury, respektive jejich nečekaným prolnutím. Byl také jedním z prvních autorů v Československu, který experimentoval s počítačovou grafikou.
polyester, 77 × 77 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1980

Průnik

dřevo, kov, měď, vosk, 42 × 42× 45 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1981

Krajina VIII

Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero