Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Rudolf Valenta / Studie k plastice — »Bez názvu« (Sympozium 1967)

1967

V roce 1970 Rudolf Valenta emigroval do Londýna a od roku 1974 žije a pracuje v Berlíně, kde se velmi úspěšně etabloval, a vedle volné tvorby zde i v dalších německých městech uskutečnil několik monumentálních realizací. Především po roce 1989 začíná znovu intenzivně pracovat s barvou, která podporuje prostorovou představivost. Valentova tvorba posledních dvou dekád reprezentuje konstruktivistickou sumu promyšlené kompozice, pocitu řádu a harmonie.


VALENTA RUDOLF

(1929–2015) Rudolf Valenta začínal v roce 1963 svařovanými plastikami skládanými ze strojových součástí nalezených ve šrotu. Právě 60. léta, která strávil na Ostravsku v kontaktu s prostředím hutí a těžních věží, měla rozhodující vliv na získání trvalého vztahu k používanému materiálu. Postupně se odpoutal od existenciálního ladění a kolem roku 1965 se začal soustřeďovat na promyšlenější matematickou organizaci a geometrickou stavbu díla. Základní prvky – čtverec, kruh, trojúhelník uvádí do vzájemně vyvážených vztahů s přesvědčením, že dílo získává vlastní pohyb, děj i obsah. Práce s abstrahovanými formami se váže i ke stálému Valentovu zájmu o architekturu a její vývoj, zvláště o její elementární tvarosloví. V roce 1967 a 1969 rozhodujícím způsobem stál u organizace Mezinárodního sympozia prostorových forem, které se konalo v Ostravě a jehož se účastnilo několik světových sochařských veličin, například Nicola Carrino, Jo Oda, Barna von Sartory, Yves Trudeau. Jeho monumentální plastika ze svařované oceli byla jedna z mála, která přežila cílenou devastaci většiny děl. Asi v roce 1974 byla přemístěna do Frýdlantu nad Ostravicí ke koupališti. Po dalších dvaceti letech byla rekonstruována, opětovně převezena do Ostravy a umístěna v parku Milady Horákové. Představované dílo je modelem k této realizaci, která má výšku 390 cm.
Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)
Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)
Hans von Aachen / Job v neštěstí

Hans von Aachen / Job v neštěstí

(před 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero