Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Domenico Fetti / Adonis

(po 1613)

Obraz je výrazným dílem italského malířství ze sbírky evropského umění. Na základě inventáře z roku 1659 není pochyb, že se nacházel ve sbírce arcivévody Leopolda Viléma ve Vídni. Pro tvorbu Domenica Fetti se stalo rozhodující setkání s kardinálem Ferdinandem Gonzagou, který působil v malířově rodném Římě. Když se kardinál stal roku 1613 vévodou mantovským, vzal s sebou již dobře známého umělce, který se posléze stal mantovským dvorním malířem a inspektorem či správcem vévodské galerie. Mladý, tehdy čtyřiadvacetiletý Fetti se dostal do kultivovaného prostředí se starou tradicí. V monografii Eduarda Alexandra Šafaříka je vyjádřena domněnka, že dílo bylo předlohově inspirováno Tizianovým dílem. Přestože ostravský Adonis je tříčtvrteční postavy, při jeho tvorbě se Fetti skutečně opíral o Tizianovy obrazy s adonisovskou tematikou. U Fettiho dochází k prolnutí postav Davida a Adonise, které se navzájem prostupují a poté krystalizují do osobitých typů. Ve smyslu kosmologického výkladu se Adonis stává sluncem, které přináší nový život. V době potridentské rekatolizace ikonologický význam ve spojení s Francescem IV. Gonzagou reaguje na situaci, která byla tragédií pro celou vévodskou rodinu. Je možné, že obraz, který vznikl po roce 1613, zobrazuje podobiznu Francesca a ne často zaměňovaného Vincenza, který v té době ještě žil.

FETTI DOMENICO

(1589–1623) Domenico Fetti se učil v Římě u Lodovica Cordi da Cigoli. Byl ovlivněn caravaggiovskou malbou, později mladým Rubensem a Benátčany. V letech 1613−1622 byl dvorním malířem Gonzagů v Mantově a správcem jejich obrazárny. V roce 1621 navštívil Benátky, kam roku 1622 přesídlil, protože byl zaujat místním malířstvím.
Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)
Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)
Hans von Aachen / Job v neštěstí

Hans von Aachen / Job v neštěstí

(před 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero