Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Mistr královéhradecký / Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)

Unikátní deskový obraz zobrazuje Pannu Marii s Ježíškem, flankovanou po pravici svatou Barborou a po levici svatou Kateřinou. Identifikace obou světic je usnadněna přítomností jejich atributů. Svatá Barbora drží v rukou věž, která symbolizuje její mučednickou smrt zazděním, svatá Kateřina jímá meč, kterým byla sťata. V centrální části výjevu nese Panna Maria na rukou Ježíška, který drží knihu jako symbol křesťanské víry. Další postavou na obraze je figura šlechtice, jenž klečí u nohou Bohorodičky. O jeho šlechtickém titulu svědčí erb umístěný u jeho nohou, a kůň ve slavnostním postroji. Dle tehdejších zvyklostí je postava donátora namalovaná v mnohem menším měřítku, než je tomu u ostatních figur, jež náležejí do království nebeského. Jednotné zlaté pozadí obrazu, které symbolizuje nekonečnost víry, působí v tomto obraze poněkud anachronicky. Koncem 15. století již malíři své postavy poměrně často umisťovali do krajinářských kulis, které sakrální reálie přibližovaly světskému životu.

MISTR KRÁLOVÉHRADECKÝ

Mistr královéhradeckého oltáře, současník známějšího Mistra křivoklátského oltáře, získal své označení dle autorství oltářního triptychu v Katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Jedná se o pozdně gotického umělce, jehož práce, které jsou umístěny například v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi nebo v kostele Nejsvětější Trojice v obci Sobětuchy, vznikaly na konci 15. století pod vlivem kolínské a bavorské středověké malby.
Mistr královéhradecký / Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

Mistr královéhradecký / Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)
Marco Bello / Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

Marco Bello / Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)
Hans von Aachen / Job v neštěstí

Hans von Aachen / Job v neštěstí

(před 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero