Načítání obsahu...
Dům umění
út – ne / 10 – 18

Stavba babylónské věže (Opus XXXII)

1923

LASKE OSKAR

Malíř Oskar Laske se narodil roku 1874 v bukovinském městě Černovice jako syn architekta Oskara Laskeho, narozeného ve Strašicích v Čechách. Umělecká školení započal u krajináře Antonína Hlaváčka v letech 1888−1889, posléze pokračoval na vídeňské technice, kde studoval architekturu v letech 1892−1898 u Karla Königa a na vídeňské akademii v letech 1899−1901 u Otto Wagnera. Nejprve působil jako architekt, ale od roku 1904 se začal soustavně věnovat grafice, malířství a knižní ilustraci. Pracoval i jako sklářský návrhář pro Lobmayera. Od roku 1907 byl členem Hagenbundu, od roku 1924 i Wiener Secession. Oskar Laske hojně cestoval a vytvořil mnoho obrazů s cestopisnými motivy. Milníkem jeho díla byly rozměrné kompozice označované opusovými čísly, v nichž malíř dal průchod své fantazii, která zabíhá až do společensko–kritického sarkasmu. Svými karikaturně pojatými postavičkami lidských stavů, které vzdáleně připomínají Breughelovy obrazy, celkové obsahové vyznění koresponduje se soudobou sociálně vyhrocenou malbou a grafikou, blízkou autorům poválečného Německa. Fantazijní složka, která zajistila Laskemu v kontextu moderní rakouské malby vyhraněné postavení, souvisí naopak se symbolismem přelomu století. Stavba Babylónské věže patří k závažným dílům této řady satiricko–filozofujících obrazů, jimiž se Laske sice poněkud bizarním, nicméně zcela osobitým způsobem včlenil do historie rakouského výtvarného umění 20. století. V této souvislosti, nejen z důvodů náhodné teritoriální blízkosti, je vhodné připomenout, že našemu obrazu velmi příbuzný, kritickým pohledem na současné lidstvo však ještě vyhraněnější a až encyklopedicky propracovaný je obraz Loď šílenců (Opus XXX) ze sbírek Slezského zemského muzea v Opavě.
Mistr královéhradecký / Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

Mistr královéhradecký / Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)
Bello, Marco / Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

Bello, Marco / Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)
Aachen, Hans von / Job v neštěstí

Aachen, Hans von / Job v neštěstí

(před 1600)
Fetti, Domenico / Adonis

Fetti, Domenico / Adonis

(po 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero