Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Mikuláš Medek / Sedm trnů ve rtu

1964

V roce vzniku obrazu Sedm trnů ve rtu došlo k otevření kolektivní Výstavy D (1964), která naplno zveřejnila úzkostné a psychicky zjitřené prožívání estetiky destrukce. Zahnívající svět symbolizuje odpadní skládka, zatímco touha po jeho rekonstrukci je vyjadřována samotným technologickým postupem, kdy brutální nakládání s materiály bolestivě čistí a hned milosrdným obvazem překrývá zející rány. V 60. letech vyzrála Medkova malba k čisté esenci malířských struktur, která tmu a prázdnotu těchto ran dává pod mnohonásobným vrstvením jasně tušit.


MEDEK MIKULÁŠ

(1926–1974) Studoval na Státní grafické škole v Praze v letech 1942–1944. Poté studoval na pražské Akademii výtvarných umění v ateliérech profesorů Karla Mináře a Vlastimila Rady v období let 1945–1946 a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Františka Muziky a Františka Tichého v letech 1946–1949. V roce 1949 byl ze školy z politických důvodů vyloučen. Autorova tvorba prošla několika vývojovými fázemi. V první fázi mezi léty 1944–1952 maloval fantazijní vize s vegetabilními a biologickými prvky. Vytvářel řadu koláží i kreseb a jeho tvorba byla silně ovlivněna surrealismem. Po roce 1952 se do jeho tvorby promítla existenciální rovina a ke konci 50. let se věnoval abstraktní malbě. Strukturální abstrakce se v českém umění 60. let stala významným fenoménem a byla považována za specifický rys českého umění. Informelní principy přinesli do českého prostředí například Vladimír Boudník, Jan Koblasa, Aleš Veselý, Antonín Tomalík nebo Zbyšek Sion. Jejich díla jsou paralelou evropských strukturálních expresí.
Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)
Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)
Hans von Aachen / Job v neštěstí

Hans von Aachen / Job v neštěstí

(před 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero