Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Albin Egger-Lienz / Odpočívající pastýři

1908

Úspornost gest, monumentalita a hřmotnost, která přechází v tichou úctu k člověku je pro něj typická, jak je možné spatřit také v díle Odpočívající pastýři (1908). Egger–Lienz je považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů rakouského expresionismu a patří k autorům, kteří tematiku lidské práce pojali jako plnohodnotný umělecký námět, jenž dokázali ztvárnit osobitými výtvarnými prostředky.

EGGER–LIENZ ALBIN

(1868–1926) V letech 1884−1893 studoval Akademie der Bildenden Künste v Mnichově u Karla Rauppa a Gabriela von Hackla. Po absolutoriu působil v Mnichově a ve východním Tyrolsku. V roce 1900 se stal zakládajícím členem Hagenbundu a v roce 1909 členem Wiener Secession. V letech 1912−1913 působil jako pedagog na Grossherzoglich–Sächsische Kunstschule ve Výmaru. Autorova tvorba prošla poměrně konzistentním vývojem. Celé jeho dílo prostupují existenciální otázky, které se týkají života a smrti, lidského údělu a víry. Typické bylo téma Tance smrti (Totentanz), tomuto motivu se věnoval mezi léty 1906−1921. Dalším okruhem byla každodennost, vznikly řady děl s tematikou pastevců, dřevorubců a poutníků, které znal ze svého života v Tyrolsku. Nejčastějším motivem s rurální tematikou je rozsévač, jehož několik verzí vytvořil mezi léty 1901−1921. Během první světové války sloužil jako válečný malíř. Válečná zkušenost se výrazně promítla do jeho tvorby. Mezi léty 1914−1916 vznikla řada kresebných skic a olejomaleb s tematikou válečné krajiny italského Trenta. Z roku 1916 pochází autorovo klíčové dílo tohoto období Namenlosen (Bezejmenný). V sumárním pojetí postav a expresivní zkratce uniformních, anonymních lidských těl bezejmenných prezentuje proměnu jedince na válečný stroj.
Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)
Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)
Hans von Aachen / Job v neštěstí

Hans von Aachen / Job v neštěstí

(před 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero