Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Zdeněk Janošec Benda / Naše rodina

(1986–1990)

Dílo Moje rodina vytvořené mezi léty 1986−1990 je ukázkou jeho časné tvorby. Obraz byl poprvé vystaven již v roce 1988 na výstavním happeningu s názvem Haldexiáda, který se uskutečnil na známém místě Ostravské haldy Ema. Dílo je namalováno velmi živelným a energickým způsobem. Znázorňuje trojici postav, dvou dospělých a jednoho dítěte. Postavy jsou zobrazeny sugestivním způsobem, namalovány, jakoby se jednalo o průsvitné figury s viditelnou kostrou a s ústy křičícími v děsivém gestu. Postavy se vzájemně drží za ruce a vytvářejí dojem silné pospolitosti. Trojice, která je zachycena na neurčitém až kosmickém pozadí, je vzájemně propojená červenou linkou, jež okolo postav tvoří čtverec a podtrhuje dojem bytostného spojení rodiny v jeden velmi pevný a absolutně nerozlučný celek.


BENDA ZDENĚK JANOŠEC

(1960) Zdeněk Janošec Benda je výtvarným samoukem. Pracuje na základech své vlastní intuice a určité mystické tendence. Ve fantaskních lesních krajinách se setkáváme s podivuhodnými zvířaty a bytostmi. Často se zaobírá výchozími a základními tématy lidské existence. Tvorba Zdeňka Janošce Bendy je existencionální, vychází z pudové potřeby tvořit a komunikovat prostřednictvím svých děl. Jeho díla jsou ryzí, zbavená tendenčních znaků a manýry, kdy s velkou pravděpodobností těží z nezatíženosti oficiálním výtvarným vzděláním. Byl jedním ze zakládajících členů skupiny Přirození, ve které se setkal s dalšími významnými představiteli ostravské výtvarné scény, jakými jsou Daniel Balabán, Hana Puchová, Petr Pastrňák nebo Jiří Surůvka.
Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)
Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)
Hans von Aachen / Job v neštěstí

Hans von Aachen / Job v neštěstí

(před 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero