Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Krištof Kintera / My Light is Your Life — Shiva Samurai

2009

Ve světelné soše My Light is Your Life — Shiva Samurai s ironií pracuje se sakrálnem a hlavní roli zde hraje energie a světlo. Tento nadpřirozený hrdina, který pokračuje v arcimboldovské linii, vznikl na základě dlouhodobého okouzlení elektrickou energií. Skládá se z 250 stolních lamp, které jsou zastíněny průhlednými širmy a neonovými zářiči. Světelná bytost, jejíž pomyslnou hlavu zdobí svatozář, dostala podobu soudobého elektrického světce. Ten je vytvořený pouze svítidly, která jsou namířena proti divákovi, částečně ho oslňují a vydávají tepelný žár. Kintera tím také otevírá otázku udržitelnosti a spotřeby energie z dlouhodobého hlediska. Existenční otázku, která stále více nabývá na důležitosti.

KINTERA KRIŠTOF

(1973) Krištof Kintera studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1992−1999 u Milana Knížáka a také na Rijksakademie van Beeldende Kunsten v Amsterodamu v letech 2003−2004. Absolvoval stipendijní pobyty v USA, Velké Británii, Německu i Švýcarsku. Již v době studií založil uskupení Skrytá tvůrčí jednotka, které se věnovalo různým aktivitám od performance až po divadlo. Třikrát byl nominován na cenu Jindřicha Chalupeckého. Uspořádal mnoho samostatných výstav doma i v zahraničí, kde budí veliký zájem. Pro jeho objekty je typická pohybová složka. Diváci se mohou setkat s rachotící vrtačkou, která se zakusuje do vysavače, otáčejícím se křeslem s obřími křídly, mluvícím havranem nebo postavičkou dítěte, která bije hlavou do zdi. Jeho díla se pohybují, svítí, vydávají zvuky, vyrušují a tím vyvolávají pochybnosti o nás samotných. Kintera s oblibou analyzuje svět kolem sebe a klade otázky, které vycházejí z každodenní zkušenosti a reagují na současné společenské problémy.
Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)
Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)
Hans von Aachen / Job v neštěstí

Hans von Aachen / Job v neštěstí

(před 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero