Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Emil Filla / Hlava

1912

Ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě se mimo jiných Fillových děl nachází kvaš s názvem Hlava. Toto dílo je jedním z nejvýznamnějších důkazů, jak pevně zapustil kubismus kořeny právě v českém prostředí. Malba s výraznou geometrickou stylizací a kresebnou architekturou anatomické stavby, která podléhá kubistickému pravidlu redukované barevnosti v šedomodrých a rezavě okrových tónech, je známá díky desítkám zásadních výstav v Evropě i v zámoří. Nekompromisní aplikace principů analytického kubismu činí z nevelké barevné studie zásadní autorský počin rané fáze kubistického malířství.


FILLA EMIL

(1882–1953) Vůdčí osobnost české avantgardy, která v letech 1903−1906 studovala na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Františka Thieleho a Vlaha Bukovace. Výtvarník skupiny Osma a Skupiny výtvarných umělců. Od roku 1909 až do smrti byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes. V roce 1911 z něj krátce vystoupil a stal se spoluzakladatelem Skupiny výtvarných umělců. Redigoval Volné směry a Prameny. V letech 1914−1919 žil v Holandsku, kde se kromě malířství podílel na odbojové činnosti. Hned v prvních dnech války byl spolu s Josefem Čapkem zatčen nacisty. Po návratu z koncentračního tábora byl jmenován profesorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Rané práce ovlivnila pražská výstava norského expresionisty Edvarda Muncha v roce 1905. Expresionistické zaměření mají Fillova díla, která byla prezentována na výstavách Osmy v letech 1907 a 1908. Následně se přiklonil k Pablu Picassovi a George Braqueovi. Další fází tvorby se zařadil k syntetickému kubismu se zvýrazněnou plasticitou a konturními liniemi. Od poloviny 30. let v jeho dílech převažoval expresivní výraz umocněný tvarovými deformacemi a zesílenou fantazijní složkou.
Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)
Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)
Hans von Aachen / Job v neštěstí

Hans von Aachen / Job v neštěstí

(před 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero