Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE / 10:00–18:00

Mančuška, Ján / I Turn Towards the Corner Guided by the Walls

2007
wideo, 11:27 min; zakupiono w 2018r. przy wsparciu Ministerstwa kultury RC
2009

Mančuška, Ján / A Middle - Aged Woman

Bolf, Josef / W nocy

Bolf, Josef / W nocy

2014
Bolf, Josef / Z lasu

Bolf, Josef / Z lasu

2005
Bolf, Josef / Bez nazwy

Bolf, Josef / Bez nazwy

2006
Bolf, Josef / Bez nazwy

Bolf, Josef / Bez nazwy

2006
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero