Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE / 10:00–18:00
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY  

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

OTTO GUTFREUND Bod zlomu


Rudolf Sikora / KONEC SVĚTA? Ekologický komiks


ZISKY 2018 GVUO: KATEŘINA ŠEDÁ Bedřichovický poledník


TVŮRČÍ DÍLNY PRO SENIORY  

TVŮRČÍ DÍLNY PRO SENIORY

GALERIJNÍ DÍLNY PRO DOSPĚLÉ  

GALERIJNÍ DÍLNY PRO DOSPĚLÉ

TVŮRČÍ DÍLNY PRO DĚTI  

TVŮRČÍ DÍLNY PRO DĚTI

GALERIJNÍ DÍLNY pro osoby s různým typem hendikepu  

GALERIJNÍ DÍLNY pro osoby s různým typem hendikepu

ZVUK A TICHO / MUZIKOTERAPIE  

ZVUK A TICHO / MUZIKOTERAPIE

PODZIMNÍ TVŮRČÍ DÍLNA PRO DĚTI  

PODZIMNÍ TVŮRČÍ DÍLNA PRO DĚTI

MIKULÁŠSKÁ DÍLNA  

MIKULÁŠSKÁ DÍLNA

SOBOTNÍ DÍLNY GVUO pro rodiny s dětmi  

SOBOTNÍ DÍLNY GVUO pro rodiny s dětmi

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero