Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

95 LET DOMU UMĚNÍ / (1926–2021)

1. 1. –⁠ 31. 12. 2021

V letošním roce Dům umění, GVUO oslaví 95 let své existence. Rádi Vám představujeme příběh naší krásné výstavní budovy. Výročí Domu umění budeme slavit celý rok výstavami zaměřenými na sbírky GVUO, například výstavami Kresby ze sbírky Františka Jurečka, Václav Brožík / Kresby nebo Španělští umělci Pařížské školy

V roce 1923 byl založen „Spolek pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě“, který vypsal veřejnou architektonickou soutěž na výstavní budovu. Odborná porota udělila v anonymní soutěži dvě druhé ceny – Kamilu Roškotovi za návrh označený písmeny SPQ a dvojici Františku Fialovi a Vladimíru Wallenfelsovi za projekt označený značkou červeného čtverce. Projekt dvojice mladých architektů byl s drobnými úpravami realizován do dnešní podoby Domu umění. Výstavní budova byla 13. května 1926 otevřena veřejnosti spolu s výstavou uměleckých děl sběratele a zakladatele Domu umění Františka Jurečka, který spolku odkázal svou sbírku.
V památkově chráněném Domě umění dnes sídlí Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO), která je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, a pořádá zde výstavy výtvarného umění, designu a architektury.

Více informací na www.mskhistorieaja.cz

FRANTIŠEK JUREČEK (1868–1925)
S počátky Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) je spojován ostravský stavitel, sběratel a mecenáš František Jureček, který se zasloužil o výstavbu Domu umění. Slavnostního otevření se bohužel nedožil, zemřel 5. října 1925. Již před smrtí se rozhodl věnovat Spolku Domu umění podstatnou část své sbírky výtvarného umění s přáním, aby byla trvale zpřístupněna v takzvané Jurečkově obrazárně. Jednalo se o velmi cennou kolekci českého umění, která se skládala z šedesáti pěti obrazů především z 19. století (například Brožík, Havránek, Chittussi, Machek, Mánesové, Navrátil, Purkyně, Ullik, Uprka, Věšín, Hudeček, Slavíček aj.), padesáti pěti kreseb (Aleš, Jenewein, Marold, Preisler, Schwaiger, Švabinský aj.) a dvou plastik od Františka Žáka. Jurečkův dar přispěl ke vzniku dnešní Galerie výtvarného umění v Ostravě, která pečuje o více než dvacet tři tisíc uměleckých děl.

Jurečkovu obrazárnu si můžete virtuálně projít ZDE

ALOIS SPRUŠIL (1872–1946)
Alois Sprušil byl zakládajícím členem Spolku pro vystavení a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě, ale zejména byl neúnavným organizátorem výtvarného života, který zájemce o umění organizoval, seznamoval s českými umělci, zval pražské umělce do Ostravy a pořádal prodejní výstavy. S otevřením Domu umění byl jmenován do čestné a neplacené funkce ředitele Jurečkovy galerie, kterou horlivě propagoval a rozvíjel. Sám přednášel a prováděl sbírkami. Vedle výstav byla zásadní jeho akviziční činnost. Podařilo se mu pokračovat v Jurečkově odkazu a rozšířit původní fond ze 120 na 2100 inventárních čísel. V Archivu města Ostravy se nachází rozsáhlá korespondence Spolku Domu umění a Aloise Sprušila s plejádou českých umělců, s nimiž dojednával výstavy pro Ostravu. Z ní je zejména patrné, že Sprušila s většinou z nich pojilo přátelství. Neméně důležitá byla jeho role v období druhé světové války, kdy se mu podařilo udržet Dům umění v českých rukou. V závěru války ukryl sbírky před bombardováním v kostelíku v Kunčicích pod Ondřejníkem za pomoci inženýra Eduarda Šebely, ředitele Vítkovických kamenouhelných dolů. Alois Sprušil zemřel 2. listopadu 1946. Slavnostní pohřební průvod mu byl vypraven z Domu umění, který tolik miloval.


© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero