Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

TOYEN / Knihy bez hranic

27. 3. – 16. 6. 2024
Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo.
Financováno z rozpočtu Ministerstva kultury.

Vernisáž se uskutečnila 26. 3. v 17 hodin. 
Komentovaná prohlídka se uskutečnila v sobotu 25. 5. ve 14 hodin. Rezervovat se můžete zde.

Toyen (Marie Čermínová, 1902–1980), jedna z nejvýznamnějších evropských autorek minulého století, se celý svůj život vedle malířské tvorby věnovala knihám. Navrhovala knižní obálky, vazby a ilustrace pro nejrůznější pražská a pařížská nakladatelství. Přestože proslula svými obrazy, její umělecký přínos a význam je mnohem širší. Souběžně s nimi vzniklo rozsáhlé knižní dílo vzbuzující pozornost již v meziválečném období a pokračující i po roce 1947, kdy se z politických důvodů odstěhovala do Francie, kde prožila další úsek svého života. Stala se okamžitě členkou pařížské surrealistické skupiny, jejíž osud sdílela po boku svých předválečných přátel André Bretona a Benjamina Péreta. V novém bydlišti se její vztah ke knize citelně proměnil. Přestala ji chápat jako jeden z možných zdrojů obživy. Soustředila se zejména na knižní obálky a ilustrace do básnických sbírek a teoretických úvah svých přátel, vydávaných často jako bibliofilie v nízkých nákladech. Tuto tvorbu chápala jako bezprostřední součást vlastní práce, paralelní s obrazy, které měla možnost v Paříži představit na několika samostatných výstavách ve významných soukromých galeriích. 
Výstava, která vznikla ve spolupráci s Galerií Zdeňka Sklenáře, představuje konvolut pařížské knižní tvorby Toyen, který Galerie výtvarného umění v Ostravě zakoupila do své sbírky v roce 2023 díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje. 

Karel Srp

Výstava byla připravena ke stému výročí vydání prvních manifestů poetismu a surrealismu. 

Kurátor: Karel Srp
Text: Karel Srp
Grafický design: Robert V. Novák
Propagace: Jana Malášek Šrubařová, Magdaléna Staňková
Vzdělávací programy: Zuzana Grulichová, Jana Sedláková

Foto:
Radovan Ivšić: LE PUITS DANS LA TOUR [Studna ve věži] – báseň; Toyen: DÉBRIS DE RÊVES [Střepy snů] – cyklus dvanácti suchých jehel (51/69, 21,3 × 15,9 cm), kazeta
Vydalo nakladatelství Éditions Surréalistes, Paříž, 1967
Náklad: 89 podepsaných výtisků, z nichž 15 výtisků je očíslovaných 1–15 a ty obsahují dvanáct suchých jehel ručně kolorovaných Toyen; výtisk č. 1 navíc obsahuje soubor dvanácti suchých jehel na japonském ručním papíře vytištěných tiskařem Georgesem Leblancem, rukopis a matrice; 54 výtisků číslovaných 16–69, vytištěných na papíře d’Auverge z papírny Richard-de-Bas, obsahuje dvanáct suchých jehel a 20 výtisků určených pro umělkyni a autora označených A až T. Součástí kazety je hra s kuličkami
Tisk v tiskárně Marthe Fequetové a Pierre Baudiera v Paříži byl dokončen 30. září 1967
33 × 26,3 cm, nestr. (34 s.)
Výtisk č. 1 vytištěný pro Roberta Altmanna, signováno Radovan Ivšić
GVUO

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero