Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Spektrum / vznik nového vizuálního jazyka GVUO / ROBERT V. NOVÁK & ZUZANA BURGROVÁ

20. 6. – 9. 9. 2018
Záštitu nad výstavou převzal Lukáš Curylo, první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Na přelomu roku 2015/2016 jsme byli osloveni k vytvoření nového loga Galerie výtvarného umění v Ostravě.

Nabídku jsme rádi přijali, ale nechtěli jsme pracovat na vytvoření standardního modelu, který se očekává a který často končí zředěním původního návrhu v kompromisy. Vizuální podobu komunikačních prostředků galerie jsme chtěli stanovit víceméně jako otevřenou platformu, ohraničenou jen kompozičními mantinely a ne nastavením pevných pravidel přejímaných nevhodně z korporátního prostředí, kde takový přístup má své opodstatnění.

Pravidla „corporate identity“ jsou dnes v oblasti kultury poněkud na ústupu, protože se často ukazují pro moderní kulturní instituci jako nevhodná, časová, nebo i kontraproduktivně svazující.

Nepřicházíme tedy s žádným neměnným dogmatem, který by byl následně delegován k aplikaci. Naše návrhy jsou řízeny snahou myšlenkově i formálně posunout podobu vizuální komunikace galerie do přítomnosti. Rozhodli jsme se jít svou cestou, o které si myslíme, že má potenciál  zrcadlit činnost významné galerijní instituce, jakou GVUO bezpochyby je.

Celou tvorbu vizuální identity se snažíme pojmout nedogmaticky, jako otevřenou a schopnou dalšího rozvoje, zvláště pak s přihlédnutím k plánované dostavbě budovy Domu umění. Nevnímáme proces jako uzavřený, chtěli bychom i v budoucnu reagovat na nové podněty a s nastaveným systémem pracovat jako s živým organismem.

Robert V. Novák a Zuzana Burgrová

Kurátoři: Robert V. Novák, Zuzana Burgrová

Vernisáž 19. 6., 17 h, Dům umění Ostrava


Pro návštěvníky festivalu Colours of Ostrava vstup volný.

Tisková zpráva Galerie výtvarného umění v Ostravě představí svůj nový vizuální styl


Virtuální prohlídka výstavy


© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero