Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Galerie výtvarného umění v Ostravě vyhlašuje hudební soutěž inspirovanou výtvarným uměním

14. 4. 2020

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO), příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, vyhlásila Soutěž o nejpůsobivější hudební skladbu inspirovanou malbou českého surrealisty Josefa Istlera. Vítězové získají celoroční vstupenku do galerie a novou exkluzivní publikaci české umělkyně Kateřiny Šedé, která v GVUO vystavovala do letošního března.

"Kultura je jednou z oblastí, která kvůli současné epidemiologické situaci nejvíce trpí. Umělci jsou naštěstí velmi kreativní a nápadití, a tak našli způsoby, jak svá díla a umění k lidem dostat. Divadla hrají on-line, autoři předčítají svá díla na sociálních sítích, galerie nabízejí virtuální prohlídky, muzikanti hrají z oken. Galerie výtvarného umění v Ostravě teď přichází se skvělým projektem, který propojí výtvarné umění s hudbou. Doufám, že muzikanti tuto zajímavou výzvu přijmou a soutěže se zúčastní," uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo a upřesnil, že inspirací pro skladatele bude olejomalba z roku 1945 s názvem Postava významného českého surrealisty Josefa Istlera, která je součástí sbírek GVUO. 

"Do soutěže se může zapojit profesionální i amatérský hudebník, který natočí digitální audionahrávku s vlastní skladbou v délce tří až pěti minut pro jakékoliv nástrojové obsazení, nebo jen sólový nástroj. Uvítáme také videonahrávku autora při přednesu skladby pro prezentaci na sociálních sítích GVUO. Vítěze určí odborná porota, kterou tvoří hudební teoretik, kritik a pedagog Milan Bátor, dirigent a pedagog Jan Šrubař a hudební publicistka Gabriela Stašová na základě hodnocení anonymních audionahrávek," doplnil autor a kurátor projektu Jaroslav Michna.

Soutěž je určená pro věkovou kategorii do třiceti a od třiceti let. Audionahrávky spolu s označením kategorie, do které se soutěžící hlásí, je třeba zaslat na adresu stankova@gvuo.cz do 31. května. Výsledky budou vyhlášeny na konci června. Bližší informace, včetně soutěžních podmínek jsou k dispozici na www.gvuo.cz v sekci Aktuální výstavy. 

JOSEF ISTLER (21. 12. 1919, Praha – 19. 6. 2000, Praha) byl malíř, autodidakt. V letech 1938–1939 se v tehdejší Jugoslávii školil i u německého malíře Waltera Höfnera. Istler patří mezi významné české surrealistiské umělce druhé generace. Zásadní jádro jeho tvorby lze zařadit do období od 40. do 60. let 20. století. Islter byl primárně ovlivněn tvorbou našich nejvýznamnějších surrealistů Jindřicha Štyrského a Toyen. Podstatný pro jeho tvorbu je také okruh umělců kolem Václava Zykmunda. Istler byl členem skupiny SČUG Hollar. Od roku 1942 byl členem skupiny Ra a od roku 1945 pražského Mánesa. Působil také v mezinárodním surrealistickém uskupení COBRA (založeno 1947), v 60. letech pak ve skupině Phases. První samostatnou výstavu měl v Brně v roce 1946. Istlerova tvorba byla ovlivněna imaginativností surrealismu, ale také abstrakcí kleeovského typu. V 60. letech se odklonil od Effenbergerova surrealistického okruhu a kontaktoval se s okruhem Mikuláše Medka a Vladimíra Boudníka. Toto abstraktní období lze zařadit do proudu českého informelu.

JOSEF ISTLER, POSTAVA, 1945, olej, překližka, 89x118 cm Vysoce stylizovaná, abstrahovaná lidská figura odráží děsivý charakter válečné doby. Tuto formu lze i v rámci surrealistické optiky vnímat jako obecnější fenomén rozkladu a nepodstatnosti tělesné materie, v níž sídlí duch. Tělo jako pomíjivá schrána, jako dočasná forma. Vnímáno prizmatem válečné doby pak vyvěrají asociace rozkladu lidskosti a humanismu. Zůstává vyprázdněná, válkou potrhaná a zraněná struktura. Obraz může být vnímán jako obecnější existenciální znak, ale i jako dobová ikonografická glosa. Nese typické prvky surrealistického tvarosloví, neurčité snové a tiché pozadí, do něhož je zasazen nelidský, anatomicky indiferentní tvar.

GVUO JE ONLINE
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO), výstavní budova Dům umění i Knihovna GVUO, jsou uzavřeny pro veřejnost z důvodu mimořádných opatření proti šíření koronaviru v České republice. GVUO se proto nyní soustředí na svých webových stránkách a sociálních sítích na zprostředkování umělecké sbírky a výstav online formou archivu a virtuálních prohlídek výstav a prezentací reprezentativního vzorku galerijní sbírky i nákupů uměleckých děl z posledních let.
Umění můžete sledovat online na webových stránkách GVUO v záložkách TOP 100, ZISKY, Virtuální prohlídky anebo Archiv výstav. Aktuální informace, tvoření pro děti na doma i akvizice GVUO můžete sledovat také na sociálních sítích GVUO – FacebookuInstagramu a twitteru, kde prezentujeme tipy na tvoření pro děti, představujeme naše akvizice a informujeme o zajímavých věcech z oblasti umění. 

GVUO DOMA / SERAFÍNOVY TIPY NA TVOŘENÍ 
Každé úterý na sociálních sítích GVUO patří dětem. Lektorky edukačního oddělení spolu s lachtanem Serafínem připravují pro děti kreativní zábavu pro čas strávený doma. Pracují s materiály dostupnými doma a jako inspiraci používají nejnovější umělecká díla ze sbírek GVUO.

TOP 100 
GVUO pečuje o více než 23 tisíc uměleckých předmětů umění od konce 15. století až do současnosti. V kategorii TOP 100 je zastoupeno sto nejvýznamnějších uměleckých děl ze sbírek GVUO. 

ZISKY 
V sekci ZISKY jsou prezentovány nákupy do sbírek GVUO z let 2018 a 2019. 

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY 
GVUO zpřístupnila virtuální prohlídky vybraných výstav z roku 2018 a 2019. Díky tomu si můžete Dům umění projít alespoň online a vystavená umělecká díla si prohlédnout detailně z pohodlí domova.

ARCHIV VÝSTAV 
V archivu výstav jsou k vidění výstavy, které GVUO uspořádala od roku 2017. Součástí jsou také výstavy, které byly z důvodu mimořádných opatření v březnu ukončeny předčasně, konkrétně se jedná o projekty MARTA KOLÁŘOVÁ; ZISKY 2018 GVUO: KATEŘINA ŠEDÁ / Bedřichovický poledník a JACQUES CALLOT / Zrcadlo světa. 

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero