Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Přírůstky 2001–2011

27. 7. – 6. 11. 2011

Akviziční činnost patří ke stěžejním činnostem sbírkotvorné instituce. Bohatství uměleckých děl Galerie výtvarného umění v Ostravě, která schraňuje ve svých depozitářích, patří k jedněm z nejdůležitějších souborů v českých muzeích umění. V posledním dvacetiletí jsou možnosti rozvíjet sbírky GVUO ovlivněny mnoha faktory. Zejména ekonomické možnosti, které se v posledních letech výrazně zlepšily díky zřizovateli Moravskoslezskému kraji, jsou poznamenány překotným vývojem na trhu s uměním. V posledním desetiletí se podařilo učinit celou řadu akvizičních počinů, které neobyčejnou měrou doplňují již tak bohatý fond. Moravskoslezský kraj poskytuje galerii přibližně 10% financí z ročního rozpočtu na nákup uměleckých děl.

Sbírková politika je zaměřena na několik oblastí. Jedná se o umělce spjaté s regionem, kteří ho nejen přerůstají, ale jsou i součástí národního kontextu, např. tvorba Stanislava Kolíbala, a o osobnosti evropského charakteru, z poslední doby je to nákup souboru 130 kreseb Antona Koliga. Dále se zaměřuje na díla, která postupně doplňují mezery ve sbírce 2. poloviny 20. století, především od 80. let do současnosti. GVUO se podařilo učinit nákupy děl internacionální povahy, která rozvíjejí kolekci evropského umění a vytváří jedinečné konvoluty, zároveň se galerie stala příjemcem mnoha zásadních darů, které potvrzují správnost směřování činnosti celé instituce. Všem dárcům, ale i umělcům patří za vstřícný přístup velké poděkování.

V období 2001–2011 GVUO nakoupila celkem 200 děl a darem od soukromých sběratelů získala dalších 346 uměleckých artefaktů, včetně darů získaných z převodu galerie z Ministerstva kultury na Moravskoslezský kraj. Výstava se uskutečňuje u příležitosti 85. let výstavního pavilónu umění v Ostravě. 

Jiří Jůza

Kurátor: Jiří Jůza

Vystavení autoři:

Alois Bílek, Alois Bubák, Kurt Gröger, Vojtěch Hynais, Eugen Kahler, Max Švabinský, Ignác Raab, Adriana Šimotová, Karel Teige, Jaroslav Vožniak, Katarina Szanyi-Hudečková, Aleš Hudeček, Jaroslav Koléšek, Karel Adamus, Svatopluk Klimeš, Milan Lasota, Jiří Šigut, Jan Wojnar, Petr Lysáček, Zbyňek Janáček, Marek Pražák, Viktor Kolář, Petr Pastrňák, Miloš Polášek, Jindřich Štreit, Peter Sedgley, Jiří Surůvka či Kamera Skura nebo Record.

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero