Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

SVATOSLAV BÖHM

6. 12. 2022

Wernisaż wystawy odbędzie się 6 grudnia o godz. 17.00.

Svatoslav Böhm związał swoje życie z północnymi Morawami. W miasteczku Krnov tworzy już od sześćdziesięciu pięciu lat. Jego atelier był od samego początku miejscem ważnych spotkań.
W 1967 roku miały tu miejsce pierwsze działania Klubu konkretystów, odczytywano manifest, dyskutowano, planowano. Identycznym sposobem dzisiejszy atelier Böhma żyje wydarzeniami.
Do tych tragicznych wydarzeń należy powódź, która przetoczyła się przez Krnov w 1997 roku i zniszczyła cenne dokumenty 40-letniej wówczas pracy Böhma. Szereg dzieł zniknął całkowicie,
z innych pozostał tylko tors.
Dzięki interwencji Museum Kampa w latach 2020 i 2021 udało się szereg dzieł uratować. Zespół konserwatorski pod kierunkiem autora pracował intensywnie przez wiele miesięcy i dopiero praska wystawa Plany pamięci, której towarzyszyła książka o tym samym tytule, była ukoronowaniem ich wysiłku. Dziś po roku przypominamy sobie ten brawurowy czyn Museum Kampa.

wejście darmowe

Patronat honorowy nad wystawą objął zastępca gubernatora Kraju Morawsko-Śląskiego Lukáš Curylo.
Projekt współfinansowany ze środków Ministerswa Kultury Czech.

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero