Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

RADOŚĆ

1. 3. 2022

Wystawą przeprowadzi kurator Jaroslav Michna. Wykład w języku czeskim.

Wymagana rezerwacja TUTAJ

 Wstęp w cenie biletu na wystawę.

Wystawa ma na celu proste ludzkie radości. Podczas przygotowań otworzyło się szerokie pole możliwych podtematów. Ostatecznie wybór intuicyjnie ustabilizował się na erotycznym pożądaniu, które przechodzi do związku kochanków, rodzinę, jedzenie, ruch, taniec, kąpiel i chwile ciszy osobistej. Mój kuratorski odcisk radości. 

Interesowało by mnie, czy z tych małych tematów można by ułożyć wystawę, która będzie ograniczona wyborem ze zbioru GVUO. Pragnę zaznaczyć, że ankieta nie miała ambicji bardziej trafnego i wyczerpującego scharakteryzowania „prawdziwego” obrazu rozwoju formalnego i merytorycznego poszczególnych podtematów w historii sztuki, także w odniesieniu do zajmowania różnych mediów (malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba). Z poszczególnych obszarów mogą dla widza wypłynąć pewne cechy optyki sztuki historycznej. Obok siebie możemy tak zobaczyć na przykład kochanków, jako tradycyjny znak opisowy, nastrojowość impresjonistycznego rękopisu, aż po postmodernistyczny „grymas” i przesadnię. Zwróciłem się do artysty intermedialnego, malarza i performera Františka Kowolowskiego, który na temat wystawy wypowiedział się niezależnie.  

Wystawę należy odczytywać jako lekką mozaikę wizualną (mam nadzieję) przynoszącą radość, która wynika nie tylko z treści poszczególnych reprezentowanych prac i ich wartości estetycznej, ale także z ich wzajemnej kompozycji instalacyjnej. 

Jaroslav Michna

Nie trzeba przekazywac sie negatywnym wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero