Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

MARIUS KOTRBA / Wielka chwila

22. 3. 2022

Wernisaż wystawy odbędzie się 22 marca o godz. 17.00.

Patronat honorowy nad wystawą objął zastępca gubernatora Kraju Morawsko-Śląskiego Lukáš Curylo.

Marius Kotrba (1959–2011) był wyraźną postacią w sztuce czeskiej. Swoją pracą stworzył monumentalny pomnik rzetelnej rzeźby, która jest ponadczasowa w przeplataniu energii duchowej i fizycznej w samej rzeźbie. Na wystawie zaprezentowane zostaną jego prace o tematyce obywatelskiej i międzyludzkiej oraz znacząca grupa prac o treści duchowej. Marius Kotrba był także autorem niezwykłych realizacji w przestrzeni publicznej, takich jak na przykład rzeźba św. Krzysztofa, a także był malarzem, którego medium obrazu towarzyszyło mu przez całą jego twórczość. Wielkim momentem jest nazwa jego kluczowej rzeźby i jednocześnie symbol jego osobowości, życia i ludzkiego dziedzictwa.

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero