Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

IVO SUMEC / Ludzkie sprawy

16. 1. 2024

17:00

Patronat honorowy nad wystawą objął zastępca gubernatora Kraju Morawsko-Śląskiego Lukáš Curylo.

Nazwa wystawy wzięła się od trafnego spostrzeżenia Daniela Balabana, który bardzo trafnie scharakteryzował twórczość Ivo Sumca słowami: człowiek, nawet gdy jest nieobecny na obrazach, jest obecny w „ludzkich sprawach”.

Jeżeli spojrzymy na twórczość autora z dłuższej perspektywy, zauważalny jest wyraźny brak dzieł figuratywnych. Poziom codzienności jest wręcz przeciwnie niemal spójny, przedstawienie przedmiotów zwyczajnych, użytkowych jakby wyrwanych z kontekstu, a jednocześnie dziwnie przekazanych przez ich swojską zwyczajność, która jest częścią ludzkiego życia.  W obrazach autora widać umiejętność ustosunkowania się do jego banalności i niepowtarzalności.  Dzieła malarza można postrzegać jako opowieść z zagadką ukrywającą się pod powierzchnią.  To są ludzkie sprawy, ze wszystkimi zaletami i wadami.

Renata Skřebská

wejście darmowe

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero