Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

ADÉLA MATASOVÁ, ANTONÍN PROCHÁZKA, Pewnego razu

21. 6. 2022

Wernisaż 3 wystaw odbędzie się 7. czerwca o godz. 17.00

ADÉLA MATASOVÁ / Mezičas
22. 6. – 4. 9. 2022
Výstava sochařky a multimediální výtvarnice Adély Matasové sleduje autorčin zájem o fenomén přírodně, matematicky či společensky podmíněných procesů, které vytvářejí základní inspirační rámec jejího uměleckého směřování. Výstava v širokém záběru od začátku sedmdesátých let minulého století až po současnost představí autorčina díla akcentující energii vlastního těla či využívaných materiálů, procesuální instalace reagující na specifickou kvalitu výstavního prostoru, kinetické projekty spoluurčované řádem mechanických či digitálních soustav a v neposlední řadě také videa, která vyjadřují její interes o hybnost systémů ve formě podmanivých dynamických technických obrazů. 

Čarodějná laboratoř Antonína Procházky 
22. 6. – 4. 9. 2022
Na výstavě jsou prezentována Procházkova díla ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO). Výstavní hodnota spočívá především v komplexním zastoupení uměleckých děl, která umožňují kvalitní retrospektivní přehled umělcovy tvorby. Jako příklad lze uvést obraz Ovoce a džbán (1907), který je považován za jednu z prvních maleb na pomezí kubismu na českém území. Antonín Procházka vytvořil také řadu autoportrétů mezi léty 1905 až 1909. Ve sbírce GVUO je zastoupen Autoportrét z roku 1908 s tváří mladého muže s náznakem úsměvu, který se objevuje i na řadě jiných jeho děl. Období kubismu, kdy autor pracoval velmi osobitým způsobem s tvaroslovím a barevností, zastupuje například obraz Koncert (1912), který vznikl za autorova ostravského pobytu. Ve 20. letech 20. století se Procházka vrátil ke klasicizujícím tendencím dobového civilismu. Obraz Za městem (1926) je lyrickou vizí s naivizující dikcí monumentálně komponovaného spojení figurálního a přírodního motivu.

Bylo, nebylo...
22. 6. – 4. 9. 2022
Výstava, která je určena dětem a jejich doprovodu, představuje výběr jedenácti uměleckých děl ze sbírek GVUO z oblasti kresby, malby, grafiky, fotografie a prostorové tvorby, které se staly inspirací k tvůrčím tipům. Její součástí jsou interaktivní zóny, v nichž si můžete hrát se semínky, kreslit pastelem, mačkat papír, skládat kompozice z kostek cukru, obkreslovat stíny, poslouchat hudbu, skládat objekty z ruliček toaletního papíru a popustit uzdu své fantazii. Tvůrčí tipy naleznete na webových stránkách GVUO a ve výstavě jsou k dispozici i v tištěné podobě, abyste si je mohli odnést domů.

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero