Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

URSZULA BROLL / Atman znaczy Oddech

18. 1. – 12. 3. 2023
Patronat honorowy nad wystawą objął zastępca gubernatora Kraju Morawsko-Śląskiego Lukáš Curylo.
Projekt współfinansowany ze środków Ministerswa Kultury Czech.

Urszula Broll (1930–2020) absolwentka katowickiego Oddziału ASP w Krakowie, swoją twórczością wpisała się w niemal wszystkie rozdziały powojennej polskiej sztuki. Jako członkini Grupy St-53 i kręgu Oneiron, poszukiwała twórczej drogi w śląskich kolektywach artystycznych. Praktykowała malarstwo materii, badała efekt przypadku i dialogowała z abstrakcją. Otwartość na doświadczanie świata, praca nad samopoznaniem pozwoliły jej odkryć własną ścieżkę. Źródła twórczości odnalazła w sobie. Wypracowała rozpoznawalny wizualny język, którego znakiem stała się mandala i technika akwareli.Obrazy - zapisy jej wewnętrznego świata to najważniejsza część jej malarstwa i oryginalny wkład w polską sztukę. To pierwszy kompletny pokaz twórczości tej znakomitej artystki w Republice Czeskiej.

Janina Hobgarska

Wernisaż odbył się 17 stycznia o godz.

Kurator: Janina Hobgarska
Tekst: Janina Hobgarska
Tłumaczenie: Agáta Glac
Opracowanie graficzne: Katarína Jamrišková
Promocja: Jana Malášek Šrubařová, Magdaléna Staňková
Programy edukacyjne: Hedvika Dalecká, Jana Sedláková

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero