Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

Tomasz Garrigue Masaryk w Witkowicach

6. 2. – 26. 5. 2024
Patronat honorowy nad wystawą objął zastępca gubernatora Kraju Morawsko-Śląskiego Lukáš Curylo.

25 czerwca 1924 roku, czyli w roku, w którym została założona Wielka Ostrawa, z uroczystą wizytą do naszego miasta przybył ówczesny prezydent Tomasz Garrigue Masaryk. W ramach bogatego programu w Ostrawie odwiedził także hutę żelaza w Witkowicach, gdzie został przyjęty z wielką okazałością i został także wywieziony specjalnie zbudowaną windą na punkt widokowy z wielkiego pieca nr III. 
W archiwum Galerii Sztuki w Ostrawie zachowało się kilka czarno-białych fotografii z tej wizyty w Witkowicach, których autorem jest najprawdopodobniej Rudolf Valentík. To, co prezydent mógł zobaczyć w ówczesnej hucie żelaza, możemy sobie wyobrazić na podstawie grafik Ferdiša Dušy i Vladimíra Silovskégo, którzy sporządzili mapę działalności przemysłowej w Witkowicach w latach dwudziestych XX wieku.
Kameralna wystawa w Gabinecie Grafiki odbywa się w ramach obchodów 100-lecia Wielkiej Ostrawy 1924-2024.

Gabriela Pelikánová

Kurator: Gabriela Pelikánová
Tekst: Gabriela Pelikánová
Tłumaczenie: Agáta Glac
Opracowanie graficzne: Katarína Jamrišková
Promocja: Jana Malášek Šrubařová, Magdaléna Staňková© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero