Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00
Vladimír Škoda / Z głębi -
Vladimír Škoda / Z głębi -
Vladimír Škoda / Z głębi -
Vladimír Škoda / Z głębi -
Vladimír Škoda / Z głębi -
Vladimír Škoda / Z głębi -

Vladimír Škoda / Z głębi

W języku francuskim z czeskim dodatkiem

Opracowanie graficzne: Dominique Janvier
Teksty: Évelyne Artaud, Miroslava Hájek, Jean-Pierre Luminet, Vladimír Škoda, Pierre Wat
Tłumaczenia: Renata Leroy-Vávrová, Anna Pravdová, Hana Procházková, Bertrand Schmitt, Zuzana Tomanová, ORATIO, s.r.o.
Korekty: Helena Beguivinová
Fotografie: Jean-Baptiste Allaire, Valérie Bach, Franta Barton, Bernard Jean, Jaroslav Brabec, Yves Chenot, Olivier Caijo, Stéphane Lallemande, Marc Le mené, Masimo Lenzo, Brian Merrett, Philippe Oudard, Philippe Ruault, Donatien Rousseau, Jean-Charles Sexe, Vladimír Škoda, Pierre Soisson, Tomáš Souček, Dariusz Trzesniowski, Jan Všetečka a Petr Štemberk, Siegfried Wameser

Druk: Grafiche Flaminia, Trevi (Włochy)
listopad 2013

@Vladimir Skoda, ADAGP, La Pionniere

ISBN 978-2-908092-62-2


Kod produktu: K0252
450
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero