Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00
Petr Pastrňák / Wiatr faluje cichym lasem -
Petr Pastrňák / Wiatr faluje cichym lasem -
Petr Pastrňák / Wiatr faluje cichym lasem -
Petr Pastrňák / Wiatr faluje cichym lasem -
Petr Pastrňák / Wiatr faluje cichym lasem -
Petr Pastrňák / Wiatr faluje cichym lasem -

Petr Pastrňák / Wiatr faluje cichym lasem

Publikacja powstała z okazji wystawy Wiatr faluje cichym lasem w roku 2014. Kurator wystawy Martin Dostál jest także autorem tekstu wprowadzającego, podsumowującego całą twórczość Pastrňáka. Początkowo wyuczony ślusarz rozpoczął studia aż w wieku 28 lat. Pierwotnie wykonywał kilka różnych zawodów, był ślusarzem, technikiem w teatrze i konserwatorem. W roku 1990 rozpoczął studia na praskiej Akademii Sztuk Pięknych i kolejno studiował w warsztatach M. Knížáka, M. Bielického i J. Davida. Publikacja oferuje kompilację kolorowych reprodukcji obrazów Pastrňáka, w których są zawarte wszystkie etapy rozwoju. Od abstrakcyjnych pozycji lat dziewięćdziesiątych, przez okres portretów, po krajobrazy i cykle płonących lasów. Autor, który mieszka częściowo w Pradze i częściowo w Tiruvanamalai w południowych Indiach, do malarstwa przystępuje jako do skoncentrowanej kontemplacji i medytacji. Jest zasadniczym malarzem, który rzeczowo analizuje medium malarstwa, a twórczym sposobem przesuwa jego formalne granice.

Publikacja została opublikowana z okazji wystawy Petra Pastrňáka Wiatr faluje cichym lasem w Galerii sztuki w Ostrawie, która odbyła się w dniach od 6 maja do 29 czerwca 2014r., a której kuratorem był Martin Dostál
Koncepcja książki: Martin Dostál, Lenka Jasanská, Petr Pastrňák
Tekst: Martin Dostál
Korekty: Eva Hrubá
Tłumaczenie: Stephan von Pohl
Oprawa graficzna: Lenka Jasanská
Przygotowanie przed drukiem: l.l.jasansky@gmail.com
Fotografie: Petr Pastrňák, Martin Polák, Jaroslav Brabec, Petr Lysáček, archiwum Petra Pastrňáka, archiwum wydawnictwa KANT
Druk: AF BKK
Opublikowała Galeria sztuki w Ostrawie we współpracy z wydawnictwem KANT w Pradze w 2014r. przy wsparciu MIURA hotelu Čeladná i Prinz Prager Gallery.

183 s., 380 reprodukcji, szyta oprawa

ISBN 978-80-87405-23-9 (GVUO)
ISBN 978-80-7437-130-1 (Kant)   

Kod produktu: K0242
290
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero