Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00
Maryla Sobek / Taller -
Maryla Sobek / Taller -
Maryla Sobek / Taller -
Maryla Sobek / Taller -
Maryla Sobek / Taller -

Maryla Sobek / Taller

Publikacja przedstawia twórczość niezwykłej osobowości sceny artystycznej Maryli Sobek. Niniejsza pani profesor działa w kanadyjskim Montrealu i podchodzi do projektowania odzieży imponująco analitycznym sposobem. Maryla Sobek opiera się o starannie i wcześniej wybrane architektoniczne typologie (Dogony i Toguny), które potrafi zrozumieć i koncepcyjnie wykorzystać na rzecz własnych projektów. Tak inspirowana odzież jest wówczas prawdziwym obiektem, łączącym proporcje jakiegoś trybu funkcjonalnego związanego z zaskakującym podobieństwem między architekturą i odzieżami (obiektem). Publikacja przedstawia sześć z tych niezwykłych przykładów, które są dopełnione o szereg szkiców, fotografii, a także o teksty wyjaśniające genezę idei samej Maryli Sobek.

Katalog został opublikowany z okazji wystawy w Domu sztuki – Gabinetu architektury 24. 8. – 21. 10. 2012r., który jest w Ostrawie prezentowany Galerią sztuk pięknych w Ostrawie, razem ze SPOK – stowarzyszeniem dla kultury ostrawskiej.
Wystawa została już zaprezentowana
w Maison de la culture Maisonneuve w Montrealu (9. 9. – 2. 10. 2010r.)
w Muzeum Architektury we Wrocławiu (14. – 21. 11. 2010r.)
i w Pałacu Sztuki w Krakowie (24. 11. – 28. 12. 2010r.)
Kurator wystawy: Serge Allaire
Kuratorzy wystawy w Ostrawie: Tadeáš Goryczka i Jaroslav Němec
Czeski katalog oparty jest na katalogu Taller: Objet – vêtement, Ville Saint-Laurent, 2010r.
Autorzy tekstu: Maryla Sobek, Serge Allaire i Manon Levac
Fotografie: Normand Rojotte (wystawa w Montrealu, odzież, modele i koperta), Maryla Sobek (pejzaż i budynki Dogonów)
Opracowanie graficzne: Serge Rhèaume i Nelu Wolfensohn
Tancerka na fotografiach: Sarah DellAva
Koncepcja czeskiego opublikowania katalogu i edytorzy: Tadeáš Goryczka i Jaroslav Němec
Tłumaczenie z języka polskiego: Soňa Filipová
Opracowanie graficzne: Jaroslav Němec
Wydrukowała Tiskárna Printo, s.r.o., Ostrava-Poruba


Wydanie pierwsze, Ostrawa 2012r. 
Opublikowało SPOK – stowarzyszenie dla kultury ostrawskiej, o.s. i Galeria sztuki w Ostrawie, p.o.

ISBN 978-80-87508-08-4 (SPOK, Ostrava)
ISBN 978-80-87405-18-5  (GVUO, Ostrava)

Kod produktu: K0233
48
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero