Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00
Hana Puchová / Zatrzymany czas -
Hana Puchová / Zatrzymany czas -
Hana Puchová / Zatrzymany czas -
Hana Puchová / Zatrzymany czas -
Hana Puchová / Zatrzymany czas -

Hana Puchová / Zatrzymany czas

W katalogu wystawy zatytułowanej Silne więzi, która konała się w roku 2017 w ostrawskim Domu sztuki, znajdziemy obszerną reprodukcyjną kolekcję obrazów Hany Puchovej, łącznie z katalogiem inwentarzowym. Opisowy tekst wprowadzający kuratora wystawy Renaty Skřebskiej syntezuje w sobie charakterystykę malarską autorki, indywidualny punkt wyjściowy i wewnętrzne zakotwiczenie w regionie ostrawskim, który często zmusza jego obywateli do specyficznych ludzkich stanowisk. Tak samo jest to w przypadku Hany Puchovej, u której jest ta specyficzność wykreślona wewnętrzną bliskością do miejscowych ludzi, co jest przekazane między innymi ich portretami. W katalogu ale znajdziemy także kolejne oblicza artystki, takie jak martwa natura, seria scen dotyczących wnętrz, pejzaże lub badania malarskie z zakładów przemysłowych. Drugi z tekstów towarzyszących w katalogu, którego autorem jest Pavel Netopil, jest nie tylko sondażem do dzieła autorki, ale także do heroicznego okresu powstania ostrawskiej sceny artystycznej lat dzi

Koncepcja wystawy i katalogu: Renata Skřebská
Teksty: Renata Skřebská, Pavel Netopil
Inwentarz: Renata Skřebská
Archiwum i dokumentacja GVUO: Vladimíra Lichovníková
Fotografie: Ondřej Polák, Martin Popelář, Vladimír Šulc i archiwum Hany Puchovej
Redakcja językowa:  Kateřina Mertha, Jana Šrubařová
Tłumaczenie streszczenia: Christopher Hopkinson
Opracowanie graficzne: Jiří Šigut – Concept, 2016
Druk: PRINTO, s r. o., Ostrava
Nakład: 400 sztuk
Opublikowała Galeria sztuki w Ostrawie przy okazji wystawy Hana Puchová / Silne więzi, która odbyła się w dniach 21. 6.–3. 8. 2017 w Domu sztuki   
© Galeria sztuki w Ostrawie, 2017

143 s., 74 reprodukcji, szyta oprawa
ISBN 978–80–87405–39–0 


Kod produktu: K0262
480
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero