Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00
Gallia Romanica -
Gallia Romanica -
Gallia Romanica -
Gallia Romanica -
Gallia Romanica -
Gallia Romanica -

Gallia Romanica

Publikacja przedstawia romańską architekturę i rzeźbiarstwo we Francji. Na fotografiach wykonanych przede wszystkim w latach pięćdziesiątych XX wieku, spotykamy się z 32 pamiątkami tego tajemniczego stylu. Do prezentowanych budynków należy na przykład kościół pielgrzymów Sainte-Foy w Conques lub katedra w Le Puy. Ciekawym wzbogaceniem jest także część poświęcona sztuce romańskiej na terenie Czech, którą opracowała Marie Šťastná. Wystawa „Gallia romanica. Romańska architektura i rzeźbiarstwo Francji w fotografiach Zygmunta Świechowskiego“ na pięćdziesięciu ośmiu czarno-białych fotografiach prezentuje przykłady architektury romańskiej i rzeźbiarstwa we Francji. Większość fotografii powstała w pięćdziesiątych latach XX wieku, podczas pierwszych wizyt Świechowskiego we Francji, więc przed rozległymi pracami restauratorskimi, które przebiegały w drugiej połowie XX wieku.

Katalog został opublikowany z okazji wystawy Gallia Romanica. Romańska architektura i rzeźbiarstwo Francji w fotografiach Zygmunta Świechowskiego organizowane Galerią sztuki w Ostrawie w Domu sztuki – Gabinecie architektury | 12 sierpnia – 20 września 2009r., Galerią Felixa Jeneweina miasta Kutná Hora w „Vlašský dvůr” | 7 – 31 października 2009r., Instytutem Dziedzictwa Narodowego, ú. o. p. W Brnie w Galerii Sklepení | 23 marca – 15 maja 2010r., we współpracy z SPOK – Stowarzyszeniem dla kultury ostrawskiej i Muzeum Architektury we Wrocławiu. 
Kuratorzy wystawy: Zygmunt Świechowski i Agnieszka Gola
Kuratorzy wystawy w Ostrawie: Tadeáš Goryczka i Jaroslav Němec
Autorzy tekstu: Zygmunt Świechowski, Agnieszka Gola, Marie Šťastná i Wiesław Kuś
Załączniki z fotografiami: Zygmunt Świechowski (okładka, str. 2–4, 8–81, 102–104, 106–107, 110),
Archiwum zdjęć – Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn (str. 98, 100 po lewej, 101), Henryk Tesarczyk (str. 96–97, 100)
Archiwum zdjęć – NPÚ ú. o. p. W Brnie (str. 84, 87, 88, 92)
Archiwum zdjęć – Muzeum sztuki Olomouc (str. 6)
Aleš Rezler (str. 82–83, 91, 95)
Wojciech Stefanik (tylna zakładka okładki)
Koncepcja katalogu i edytorzy: Tadeáš Goryczka i Jaroslav Němec
Tłumaczenie z języka polskiego: Tadeáš Goryczka
Redakcja językowa: Martina Němcová- Dragonová
Tłumaczenie podsumowania: Lucie Goryczková, Kateřina Dragonová (fr) i Jan Hrabec (en)
Opracowanie graficzne Jaroslav Němec
Wydrukowała drukarnia Printo, s. r. o., Ostrava-Poruba
Wydanie pierwsze, Ostrava 2009
Nakład 1000 sztuk, opublikowało SPOK – Stowarzyszenie dla kultury ostrawskiej, o. s.
Vdovská 36, 712 00 Ostrava | www.trojhlavydrak.com 
i Galeria sztuki w Ostrawie, p. o.
Jurečkova 9, 702 00 Ostrava | www.gvuo.cz
ISBN 978-80-904096-3-7
ISBN 978-80-85091-90-8

70 czarno-białych fotografii, 112 stron, format 21x23 cm, oprawa miękka


Kod produktu: K0205
48
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero