Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00
Alfred Neumann -
Alfred Neumann -
Alfred Neumann -
Alfred Neumann -

Alfred Neumann

Żydowski architekt, urodzony w Wiedniu, który studiował w Brnie, jest jednym z najbardziej oryginalnych architektów pierwszej połowy XX wieku. Chociaż był w bezpośrednim kontakcie z modernistycznymi tendencjami funkcjonalizmu i Bauhausu, nigdy tych tendencji nie zaakceptował. Jego twórczość jest niezależna, kreatywna i w obecnych czasach oddziałuje niezwykle. Neumann, uzdolniony nie tylko w matematyce, ale także w myśleniu teoretycznym, pracował w swojej architekturze z modułami geometrycznych mas i wielościanami. Jego budynki są imponującymi krystalicznymi strukturami unoszącymi się poza czasem i przestrzenią. Neumann przeżył Terezin i wyemigrował do Izraela w 1948 roku. Tutaj tak samo jak w Północnej i Południowej Afryce zostawił swój istotny ślad. Katalog wystawy, która się w Ostrawie konała w 2015 roku, jest kompilacją nie tylko historycznej fotograficznej dokumentacji konkretnych budynków, modeli i wykresów technicznych, ale także tekstów architektów i historyków architektury, którzy pomagają kształt

Architektura przestrzeni: Alfred Neumann – życie i dzieło organizowane Gabinetem architektury i Galerią sztuki w Ostrawie (GVUO) we współpracy z Muzeum architektury we Wrocławiu, Rafi Segalem A+U Technologicznym Instytutem Massachusetts, Szkołą architektury i urbanizacji w Boston, Zvi Hecker, Instytutem Dziedzictwa Narodowego, Galerią Architektury w Brnie i Galerią Morawską w Brnie.
Kuratorzy wystawy: Rafi Segal, Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec i Zvi Hecker
Projekt architektoniczny: Rafi Segal
Koordynator: Yonatan Cohen i Tadáš Goryczka
Współpracownicy: Ariel Noyman, Caroline Murphy, Grisha Enikolopov i Ben Fehrman-Lee
Projekt graficzny: Ben Fehrman-Lee i Jaroslav Němec
Koncepcja katalogu i redaktorzy: Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec
Teksty: Rafi Segal, Vladimír Šlapeta
Wpisy: Zvi Hecker, Israel Goodovitch, Michael Burt, Pierre LArochelle, Jan Tabor, Ita Heinze-Greenberg, Milan Pitlach, Tadeusz Barucki, Ivan Ruller, Jakub Szczesny, Janusz Kapusta, Radovan Lipus, Jerzy Ilkosz, Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec i Rostislav Koryčánek
Załączniki graficzne: Zvi Hecker, prywatne archiwum Vladimíra Šlapety, Kabinetu architektury, Boživoj Čapák / Atelier RAW a Antonín Dvořák
Tłumaczenia: Radovan Charvát, Soňa Filipová, Tadeáš Goryczka i Jaroslav Němec
Nadzór redakcyjny: Tadeáš Goryczka i Caroline Murphy
Edycja językowa: Radovan Charvát i Soňa Filipová
Zaprojektował i graficznie opracował: Jaroslav Němec

Wydrukowała drukarnia MORAVAPRESS s.r.o.
Wydanie pierwsze, Ostrawa 2016

Opublikował Gabinet architektury, z.s. a Galeria sztuki w Ostrawie, p.o.

187 s., 127 reprodukcji, oprawa miękka

ISBN 978-80-905953-1-6 (Gabinet architektury, Ostrawa)
ISBN 978-80-87405-31-4 (Galeria sztuki w Ostrawie)


Kod produktu: K0251
110
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero