Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.

GVUO v roce 2022 požádalo o dotaci na nákup digitalizačních zařízení pro obrazovou dokumentaci "papírových" sbírek GVUO (sbírky kresby a grafiky) v programu "Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek I." Cílem projektu je založit systematickou digitalizaci fondu kresby a grafiky GVUO.

Z Národního plánu obnovy bylo pro GVUO zakoupeno toto zařízení:

VELKOFORMÁTOVÝ SKENER CS155ST-VR15400
Velkoformátový skener s proměnným rozlišením a detekcí 3D povrchu má schopnost zachytit texturu povrchu.

VÝHODY:
bezkontaktní optické snímání
předloha je upevněna na stole
integrované osvětlení
osvit pouze během skenování

TECHNICKÉ PARAMETRY:
Snímač a rozlišení: lineární senzor s min. 15360 px, rozlišení od 320 do 1000 ppi při použití jedné optiky, až do 2000 ppi optické rozlišení při použití high resolution kit – druhé optiky, bez interpolace či skládání snímků (image stitching / mozaika)
Snímání předloh o rozměru: min. 92 x 122 cm
Systém upevnění předlohy: vakuový
Optická hustota: Dmax > 4.0
Barevná přesnost: ∆E00 < 1.0
Systém osvětlení:  nezávislá světla LED bez rotace či přepínání, okamžitý náběh, bez zahřívání předlohy
Osvit: blikající LED světla pro dosáhnutí efektu textury povrchu skenovaného předmětu během jednoho skenu
Integrované světelné módy bez potřeby manuálního nastavování (až 10 světelných módů v 1 skenovacím kroku)
Výstup: 1:1, bez zkreslení v rozích a na okrajích předlohy, bez chromatické nerovnosti
Automatické skládání snímků s rozdílnou expozicí (Image Stacking)
Určeno také pro snímání mincí a medailí
Homogenní skenovací prostředí, kde se během skenování nemění poloha senzoru, optiky a osvětlení vzhledem ke skenovací ose
Skenování bez pohybu lineárního snímače za stacionárním objektivem (scan-back) a bez použití plošného snímače (digital-back)
Ochrana předlohy před teplotou a UV zářením: konstrukce skeneru a osvětlení musí vyloučit možnost tepelné nebo UV zátěže předlohy
Konstukce skeneru musí zabezpečit vysokou stabilitu během nepřetržitého provozu
Paralaktické a aberační chyby musí být eliminovány konstrukcí skeneru v souladu se standardy Metamorfoza a Fadgi není dovoleno softwarové odstranění zmíněných chyb manipulací s originálním skenem
Dodáno včetně ovládacího a skenovacího software, profesionálních barevných profilů, magnetického stolu 92 x 122 cm, vakuového stolu, variabilního rozlišení 320-1000 ppi

Zařízení zabezpečuje vysokou úroveň automatizace, která zaručuje opakovatelnost získaných výsledků; všechna klíčová nastavení osvitu, ostrosti, polohy osvětlení, vzdálenosti snímače a úhlu snímacího senzoru musí být plně automatizované a s možností uložení formou profile.

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero